BẢNG TIN GIÁO XỨ

THÔNG BÁO

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ XỨ ĐOÀN FATIMA GIÁO XỨ THIÊN ÂN.
Chiêu sinh khóa giáo lý cho thiếu nhi năm 2019-2020.
Thời gian đăng ký ghi danh từ ngày Chúa Nhật 11 tháng 08 năm 2019 đến Chúa Nhật 08 tháng 09 năm 2019. từ 08 giờ 30 sáng.
Địa điểm đăng ký tại nhà sinh hoạt Giáo Xứ Thiên Ân.
– Thiếu nhi từ 06 tuổi trở lên ( sinh năm 2013 ).
– Thiếu nhi đã học giáo lý nhưng đã nghỉ một thời gian.
– Thiếu nhi từ các giáo xứ khác đến.
– Ngày tập trung tất cả các lớp vào Chúa Nhật 18 tháng 08 năm 2019 tại GX Thiên Ân.
Số 179 đường Lê Niệm, Phường – Phú Thạnh, Quận – Tân Phú, Saigon.
– Bắt đầu khai giảng vào Chúa Nhật 01 tháng 09 năm 2019.
( Lưu ý: Các em mang đồng phục, khăn quàng theo quy định )

THỜI SỰ GIÁO HỘI THẾ GỚI NGÀY NAY

THÁNH LỄ CN VÀ LỄ TRỌNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THỂ ĐẾN NHÀ THỜ