BẢN TIN GIÁO XỨ

Xin lưu ý cộng đoàn; Do công trình cải tạo lại nhà xứ, vì vậy các thánh lễ thứ hai trong tháng tại nhà chờ Phục Sinh sẽ cử hành trong nhà thờ.