CÓ THÁNH LỄ NÀO DÀNH RIÊNG ĐỂ CẦU CHO AI KHÔNG ?
Đăng bởi mvtt   
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2017 16:29

 

  Xin cha  vui lòng giái đáp những câu hỏi sau đây :

  1. Thế nào là  linh mục bị “treo Chén” ?

  2. Người dự tòng có buộc phải “xưng tội” trước khi được rửa tội không ?

  3. Có lễ nào chỉ dành riêng cầu cho một người xin hay không, và linh mục có được phép soạn kinh riêng cho giáo dân đọc, giảng dạy với ngôn từ thô lỗ hay đi làm quảng cáo thương mại cho ai hay không ?

Trả lời:

1-Về câu hỏi thứ nhất, xin được giải thích như sau:

Mọi linh mục giáo phận ( diocesan priests)-  hay còn gọi là linh mục triều, sau khi được chịu chức, thường được giám mục của mình trao cho một thư bổ nhiệm ( letter of  appointment) hay còn gọi là “bài sai” trong đó có liệt kê những năng quyền ( priestly faculties) được làm như:

  • Cử hành Thánh lễ Tạ ơn ( Eucharist)

  • Cử hành các bí tích rửa tội, thêm sức, hòa giải, sức dầu bệnh nhân và chứng hôn.

  • Giảng dạy giáo lý và  rao giảng Tin Mừng. ( Gospels)

Như vậy, nếu không có thư bổ nhiệm trên, thì linh mục không thể công khai ( publictly) cử hành các bí tích trên, dù mình có chức linh mục. Lại nữa, khi linh mục đang có năng quyền ở một giáo phận, đến chơi và lưu trú hơn một tuần lễ ở lãnh thổ thuộc giáo phận khác, thì cũng buộc phải xin năng quyền của Bản quyền địa phương, nếu  muốn  thi hành sứ vụ linh mục như làm lễ cho bổn đạo, giải tội,  sức dầu .v.v. Nghĩa là không phải cứ là linh mục thì đi đâu cũng đương nhiên được thì hành các tác vụ linh mục , dù mình có chức linh mục thực thụ. Ngoại trừ  trường hợp khẩn cấp  nguy tử,  thì linh mục nào cũng được phép giải tội hay sức dầu cho bệnh nhân ở bất cứ địa phương nào.

( x giáo luật 987, triệt 2)

Khi một linh mục phạm lỗi gì, khiến Giám mục của mình phải  tạm rút hay rút vĩnh viễn  năng quyền  (thí dụ  linh mục có tội về sách nhiễu tình dục trẻ em), thì linh mục tạm thời hay vĩnh  viễn không được thi hành mọi tác vụ linh mục ở bất cứ nơi nào trong  hay ngoài giáo hội địa phương ( giáo phận). Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, nguy tử, thì dù bị rút hết năng quyền, linh mục vẫn được phép giải tội và sức dầu bệnh nhân  như nói  ở trên..

Giáo dân Viêt Nam vẫn quen nghe nói linh mục bị “treo chén” nhưng đúng hơn phải nói theo giáo luật là “bị rút năng quyền.”

Treo chén hay rút năng quyền ( suspension of faculties) hay là  bị vạ huyền chức= suspension of faculties . (giáo luật số 1333)  đều có nghĩa là linh mục tạm thời hay vinh viễn không được thi hành tác vụ  linh mục ( priestly  ministries) như giảng dạy, làm lễ, rửa tội ,thêm sức, giải tội, sức dầu bệnh nhân và chứng hôn công khai ở đâu, trừ trường hợp khẳn cấp nguy tử của bệnh nhân thì linh muc  vẫn phải làm nhiệm vụ, dù đang bị “rút năng quyền”.

Riêng các linh mục Dòng, nếu muốn thi hành tác vụ linh mục  trong phạm vi một giáo phận  thì,  ngoài  ủy nhiệm thư của  Bề Trên Dòng , cũng phải xin năng quyền nơi Bản quyền địa phương ( giáo phận)  nếu muốn làm mục vụ ở địa phương đó,  theo đề nghị  của Bề Trên Dòng liên hệ. Khi năng  quyền  này bị rút thì cũng không được phép thi hành năng quyền nơi cấp phát nữa.

2- Người dự Tòng ( catechumens) có cần phải xưng tội trước khi được rửa tội hay không ?

Tôi đã có lần trả lời câu hỏi này rồi. Nay xin nhắc lại một lần nữa, là theo giáo lý  thì người dự tòng có nghĩa là những người trên 18 tuổi, chưa từng được rửa tội,  muốn gia nhập Giáo Hội Công Giáo qua chương trình giáo lý  đặc biệt gọi là RCIA ( Rites of Christian Initiation for Aduts). Người dự tòng  sẽ  được dạy giáo lý để được rửa tội, thêm sức và rước Mình Thánh Chúa lần đầu trong lễ Vọng Phục Sinh ( Easter Vigil) đêm thứ bảy Tuần Thánh.

Khi được rửa tội, thì mọi tội cá nhân ( personal sins) và tội nguyên tổ ( original sin) cùng với hậu quả của tội  đều  được tha hết một lượt ( x SGLGHCG số 1263). Do đó, người dự  tòng không phải xưng tội cá nhân trước khi được rửa tội. Vả lại, không bí tích nào được ban thành sự  cho ai chưa được rửa tội, là cửa ngõ đi vào các bí tích khác như Thánh Thể, hòa giải, sức dầu bệnh nhân và Truyền Chức Thánh. Nghĩa là muốn lãnh nhận thành sự ( validly) các bí tích trên, buộc  phải được rửa tội trước.Do đó, không bao giờ linh muc nào được trao Mình Thánh Chúa   hay giải tội  cho trẻ em hay người lớn  nào chưa được rửa tội.Trong trường hợp nguy tử, nếu bệnh nhân muốn nhập Đạo Công Giáo để  lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô, thì phải  dạy cho họ  những điều cần yếu về giáo lý trước khi rửa tội cho người ấy  và  không cần bắt họ xưng tội vì phép Rửa cũng tha mọi tội cá nhân và hậu quả của Tội nguyên tổ như đã nới ở trên.

Như thế, ai đòi người dự tòng phải xưng tội trước khi rửa tội là không đúng theo giáo lý và  thần học bí tích ( sacramental theology).

Có chăng, trong khi dạy giáo lý, cần  giải thích rõ cho người dự tòng biết là với bí tích Rửa tội thì mọi tội cá nhân người ấy đã phạm cùng với hậu quả của tội nguyên tổ cho đến lúc được rửa tội, thì đều được tẩy sạch một lần khỏi mọi vết nhơ của tội. Và chiếc áo hay khăn trắng được trao cho sau khi rửa tội là dấu chỉ sự đổi mới hoàn toàn trong tâm hồn người tân tòng, sau khi được tái sinh qua phép  rửa và mặc lấy Chúa Kitô là Ánh Sáng  cụ thể qua  cây nến cầm trên tay và khăn trắng hay  áo trắng mặc trên mình.

Đây là những điều cần thiết phải dạy cho người dự  tòng biết trước  khi họ được lãnh nhận ba bí tích quan trong là Rửa tội, thêm sức và Thánh Thể trong lễ Vọng Phục Sinh, hay trong dịp riêng nào đó.

3-Có lễ nào được dành riêng cho một người xin hay  không ?

Thánh lễ Tạ Ơn ( Eucharst) là  hành động phụng vụ  quan trọng nhất  diễn lại cách bí tích  trên Bàn thờ ngày nay Bữa ăn sau hết của Chúa Kitô với 12 Tông Đồ và Hy tế  đền tội mà Chúa dâng lên Chúa Cha  trên Thập giá ngày hôm sau   để một lần xin tha mọi tội   cho cả nhân loại đáng bị phạt vì tội lỗi. Chính nhờ  Hy tế đền tội này  mà con người có hy vọng được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc vô gía của Chúa Kitô, Đấng   “đã hiến dâng mạnh sống mình làm giá chuộc cho muôn người,” ( Mt 20 : 28)

Vì thế, Thánh lễ Tạ ơn là đỉnh cao và là nguồn mạch  của đời sống Giáo Hội và của mọi Kitô hữu, vì  mỗi khi cử hành Thánh Lễ , Giáo hội lại một lần hiệp thông cùng Chúa Kitô dâng lời ngợi khen, cảm tạ lên Chúa Cha và xin ơn tha tội cho chúng ta ngày nay cùng thể thức mà Hy Tế đền tội xưa Chúa Kitô dâng trên thập giá để xin ơn tha tội cho toàn thể  con người.

Như vậy, mọi Thánh lễ đều là việc ca ngượi và cảm tạ Chúa Cha nhờ  Chúa Kitô  và trong Chúa Thánh Thần.Trong mọi Thánh lễ  đều  có lời cầu xin của Giáo Hội  cho Đức Giáo Hoàng, cho Giám mục giáo phận, cho các tín hữu còn sống  hay đã ly trần ( Kinh nguyện Tạ Ơn I,II, III, IV)  dù không có ai xin lễ cầu riêng..

Khi có người xin lễ cầu cho một hay nhiều linh hồn đã qua đời thì chủ tế đọc thêm tên thánh của người muốn xin cầu cho, hoặc nhớ  đến ý lễ của người  xin , như xin  ơn bình an, xin có công ăn việc làm,  hay xin khỏi bệnh tật  v.v.  Nhưng không có Thánh lễ nào chỉ dành để cầu riêng cho một ý lễ của người xin bao giờ. Vì như đã nói ở trên, dù có ai xin lễ với ý lễ riêng thì vẫn có lời cầu chung cho Đức Thánh Cha, cho giám mục giáo phận , cho người còn sống và cho những linh hồn cha mẹ tổ tiên và thân bằng quyến thuộc đã qua đời. Vì thế không có linh hồn nào bị coi là “mồ côi”-nghĩa là không có ai cầu nguyện cho- khiến phải xin lễ cầu riêng cho họ. Lại nữa, cũng không cần phải cầu nguyện cho các thai nhi,- tức là những trẻ đã bị giết vì tệ nạn phá thai. Các thai nhi này hoàn toàn vô tội và chắc chắn đã được Chúa đón nhận vào Thiên Đàng rồi, nên không  cần phải xin lễ cầu cho chúng nữa.

Trong mỗi Thánh Lễ, chỉ có sự khác biệt là dù cầu cho nhiều người nhưng linh mục chủ tế chỉ được lấy bổng lễ ( mas stipend) của một ý lễ thôi. Nếu vì lý do mục vụ mà phải gom nhiều ý lễ trong một thánh lễ,  thì sau đó linh mục phải làm lễ bù cho đủ, nếu muốn hưởng trọn số bổng lễ của người xin.( x giáo luật số 948).Dó đó, linh mục cần nói rõ điều này cho giáo dân hiểu để tránh hiểu lầm.

Tóm lại, Thánh lễ là việc thờ phượng, ngượi khen và cảm tạ Thiên Chúa mà Giáo Hội  hiệp dâng trên bàn thờ cùng với Chúa Kitô để xin ơn tha thứ cho người còn sống cũng như cho người đã chết trong ơn nghĩa Chúa nhưng còn đang được thanh luyện trong Luyện tội ( Purgatory). Thánh lễ  là bí tích cao trọng nhất qua đó Chúa Kitô  lại hiện diện cách bí tích qua thừa tác viên con người là linh mục và giám mục để diễn lại Bữa tiệc ly và Hy tế thập giá của Người để  ban ơn cứu độ cho chúng ta ngày nay cùng thể thức và mục đích  của Hy tế thập giá  trên núi Sọ xưa kia.

Do đó, không có Thánh Lễ nào chỉ dành cầu riêng cho ai còn sống hay đã ly trần, cho dù người xin lễ có bỏ ra bao nhiêu tiền thì cũng không thể có lễ riêng cho một mình ai được.Cũng cần nói thêm một lần nữa là Chúa ban ơn thánh của Người cho ai thì  hoàn toàn do  lòng quảng đại bao la của Người chứ không vì  số tiền  lớn hay nhỏ của người xin lễ.Như thế, đừng ai lầm tưởng là mình bỏ số tiền lớn ra xin lễ thì được công phúc nhiều hơn là bỏ ít tiền.Thánh lễ là vô giá và ơn Chúa là nhưng không ( gratuitously)  nghĩa là không thể mua được bằng tiền bạc bao giờ.

Về câu hỏi chót liên quan đến việc linh mục có được phép soạn kinh riêng cho giáo dân đọc hay không,  xin trả lời ngay là mọi kinh nguyện, kể cả các bài thánh ca của ai soạn hay sáng tác phải được giáo quyền địa phương duyệt xét và quyết định có cho đọc hay không trước khi phổ biến cho giáo dân đọc chung trong nhà thờ hay ở tư gia. Các bài thánh ca cũng  vậy. Nghĩa là không ai được tự ý soạn kinh và soạn nhạc cho giáo dân đọc và hát trong nhà thờ mà không có phép của bản quyền địa phương, tức Tòa Giám mục sở tại.

Đây là kỷ luật bí tích và phụng vụ mà mọi cha sở phải thi hành nghiêm chỉnh, vì việc thờ phượng phải tuân  theo kỷ luật chung của Giáo Hội, chứ không theo sở thích của cá nhân nào.

Sau hết, một lần nữa cũng xin nói thêm là linh mục không nên ôm cây đàn  để  hát và kể chuyện tếu trong những dịp tiệc cưới hay gây qũy từ thiện. Lại càng không nên làm quảng  cáo thương mại cho ai, như một linh mục kia đã nằm dài trên ghế để quảng cáo cho loại ghế xoa bóp này.Làm như vậy là đã tự đánh mất tư cách của linh mục, một Đức Kitô thứ hai ( Alter Christus) trong  sứ vụ ( Ministry) và trước mắt người đời.

Lại càng không  được giảng dạy sai lầm, ăn nói thô lỗ, tục tằn như một linh mục kia ở Mỹ về Việt Nam giảng tại giáo xứ Tân Sa Châu Saigon năm qua, đã  gây phẫn nộ cho giáo dân vì nội dung bài giảng và ngôn ngữ thô tục, kém văn hóa của ông này.

Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn những câu hỏi đặt ra

Lm Phanxicô Xaviê  Ngô Tôn Huấn

 
Xem kết quả: / 1
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2728
mod_vvisit_counterYesterday3313
mod_vvisit_counterThis week2728
mod_vvisit_counterLast week24718
mod_vvisit_counterThis month62125
mod_vvisit_counterLast month81366
mod_vvisit_counterAll days2032172

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2018

 

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62