Các Giám mục và Giáo phận Việt Nam năm 2017
Đăng bởi mvtt   
Thứ sáu, 13 Tháng 10 2017 17:15

 

I. Giáo Tỉnh Hà Nội

Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng


   1. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
      Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri
      Thành lập Gp : 1913
      Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Lạng Sơn
                               04 Văn Miếu, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn
      Điện thoại      :  (0205) 381 0367

Giáo phận Hưng Hóa


   2. Giáo phận Hưng Hóa
      Gm. Chính tòa: Đức cha Gioan Maria Vũ Tất
      Gm. Phụ tá    :  Đức cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long
      Thành lập      : 1895
      Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Hưng Hóa
                               70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
     Điện thoại       :  (024) 3383 2453 – Fax: 024 3383 4461

Giáo phận Bắc Ninh


   3. Giáo phận Bắc Ninh
      Gm. Chính tòa: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ.
      Thành lập      : 1883
      Địa chỉ          : Toà Giám Mục Bắc Ninh
                               537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
      Điện thoại     : (0222) 382 1438

Tổng Giáo phận Hà Nội


   4. Tổng Giáo phận Hà Nội
      Gm. Chính tòa: Đức Hồng y TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
      Gm. Phụ tá    :  Đức cha Laurensô Chu Văn Minh
      Gm. nghỉ hưu:  Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
      Thành lập     :  1679
      Địa chỉ          : Toà Tổng Giám Mục Hà Nội
                               40 phố Nhà Chung – Hà Nội
      Điện thoại     : (024) 3825 4424 107 – Fax: 024 3928 5073

Giáo phận Hải Phòng


   5. Giáo phận Hải Phòng
     Gm. Chính tòa : Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên
     Thành lập       : 1679
     Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, TP. Hải Phòng
     Điện thoại      : (0225) 374 5387

Giáo phận Thái Bình


   6. Giáo phận Thái Bình
      Gm. Chính tòa : Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB
      Thành lập       : 1936
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Thái Bình
                               6 Trần Hưng Đạo, Tp.Thái Bình
      Điện thoại      : (0227) 383 1361 – Fax: (0227) 834 5344

Giáo phận Bùi Chu


   7. Giáo phận Bùi Chu
      Gm. Chính tòa: Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu
      Thành lập       : 1848
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Bùi Chu
                                Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
      Điện thoại      : (0228) 3887 514 – Fax: 0228 3887 521

Giáo phận Phát Diệm


    8. Giáo phận Phát Diệm
     Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Năng
     Gm. nghỉ hưu :  Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến
     Thành lập       : 1901
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Phát Diệm
                               75 Phát Diệm Đông, Kim Sơn, Ninh Bình
     Điện thoại      : (0229) 386 2058 – (0229) 372 4896

 

Giáo phận Thanh Hóa


   9. Giáo phận Thanh Hóa
     Gm. Giám quản: Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
     Thành lập        : 1932
     Địa chỉ            : Toà Giám Mục Thanh Hoá
                                50 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trường Thi, TP. Thanh Hoá
     Điện thoại       :  (0237) 385 3138 (TGM) – Fax: 037 371 3599

Giáo phận Vinh


   10. Giáo phận Vinh
    Gm. Chính tòa: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp
    Gm. Phụ tá     : Phêrô Nguyễn Văn Viên
    Gm. nghỉ hưu :  Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên
    Thành lập      :  1846
    Địa chỉ          : Tòa Giám Mục Vinh
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại    : (0238) 386 1171 – Fax: 0238 386 1215


II.  Giáo tỉnh Huế 

Tổng Giáo phận Huế


   1. Tổng Giáo phận Huế
      Gm. Chính tòa: Ðức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
      Gm. nghỉ hưu : Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
                            Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể
      Thành lập       :  1850
      Địa chỉ           : Toà Tổng Giám Mục Huế
                               6 Nguyễn Trường Tộ, Huế
      Điện thoại      : 0234 3831 967 – Fax: 0234 383 3656

Giáo phận Đà Nẵng


   2. Giáo phận Đà Nẵng
     Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân
     Gm. nghỉ hưu   :  Phaolô Tịnh, Nguyễn Bình Tĩnh
     Thành lập        : 1963
     Địa chỉ            : Toà Giám Mục Đà Nẵng
                               156 Trần Phú, TP. Đà Nẵng – HT 143
     Điện thoại       : (0236) 382 6628 – Fax: 0236 387 1856

Giáo phận Qui Nhơn


   3. Giáo phận Qui Nhơn
     Gm. Chính tòa:  Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi
     Gm. nghỉ hưu :  Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn
     Thành lập       :  1659
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Qui Nhơn
                              116 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn
     Điện thoại      : (0256) 3824 360 – Fax:  0256 382 8955

Giáo phận Kontum


   4. Giáo phận Kontum
     Gm. Chính tòa: Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
     Gm. nghỉ hưu : Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh
                            Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung
     Thành lập       :  1932
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Kontum
                              146 Trần Hưng Đạo, Kontum

Giáo phận Nha Trang


   5. Giáo phận Nha Trang
     Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Võ Đức Minh
     Thành lập       : 1957
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Nha Trang
                              22 Trần Phú, Nha Trang – HT 42
     Điện thoại      : (0258) 352 3842 –  Fax: 0258 352 2494

Giáo phận Ban Mê Thuột


   6. Giáo phận Ban Mê Thuột
     Gm. Chính tòa: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
     Thành lập       : 1967
     Địa Chỉ           : Toà Giám Mục Ban Mê Thuột
                              104 Phan Chu Trinh – TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
     Điện thoại       : (0262) 3817622


III. Giáo tỉnh Sài Gòn 

Giáo phận Đà Lạt


   1. Giáo phận Đà Lạt
     Gm. Chính tòa:  Đức cha Antôn Vũ Huy Chương
     Gm. Phó         :  Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
     Thành lập       : 1960
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Đà Lạt
                              9 Nguyễn Thái Học, P.1, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
     Điện thoại      :  (0263) 382 2415 & (0263) 383 6139

Giáo phận Phan Thiết


   2. Giáo phận Phan Thiết
     Gm. Giám quản: Tôma Nguyễn Văn Trâm
     Thành lập        : 1975
     Địa chỉ            : Toà Giám Mục Phan Thiết
                               422 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
     Điện thoại       : (0252) 381 9560 (VP) – Fax: 0252 381 9560

Giáo phận Phú Cường


   3. Giáo phận Phú Cường
    Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước
    Gm. nghỉ hưu : Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ
    Thành lập       : 1965
    Địa chỉ           : Toà Giám Mục Phú Cường
                             104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
    Điện thoại      :  (0274) 382 2860 (VP) – Fax:  0274 382 1266

Giáo phận Xuân Lộc


   4. Giáo phận Xuân Lộc
     Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo
     Gm. Phụ tá     : Gioan Đỗ Văn Ngân
     Gm. nghỉ hưu : Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh
     Thành lập       : 1965
     Địa chỉ           : Toà Giám Mục Xuân Lộc
                              210  Hùng Vương, Xuân Bình -TX Long Khánh, Đồng Nai
     Điện thoại       :  (061) 860 3127 – Fax: 0251 378 4053

Giáo phận Bà Rịa


   5. Giáo phận Bà Rịa
      Gm. Chính tòa: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
      Thành lập       : 2005
      Địa chỉ           :  Toà Giám Mục Bà Rịa
                                227 CMT8, Ph. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
      Điện thoại       :  (0251) 373 7873

Tổng Giáo phận Sài Gòn


   6. Tổng Giáo phận Sài Gòn
      Gm. Chính tòa: Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc
      Gm. Phụ tá     : Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng
                             Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn
      Gm. nghỉ hưu : Đức Hồng Y TGM GioanBt Phạm Minh Mẫn
      Thành lập       : 1844
      Địa chỉ           : Toà Tổng Giám Mục Tp. HCM
                              180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM
      Điện thoại      : (028) 3930 3828 & (028) 3930 0368
                      Fax: 028 3930 0598

Giáo phận Mỹ Tho


   7. Giáo phận Mỹ Tho
      Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
      Thành lập       : 1960
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Mỹ Tho
                              32 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
      Điện thoại      : (0273) 387 3299 (VP) – Fax : 073 3887 249

Giáo phận Vĩnh Long


   8. Giáo phận Vĩnh Long
      Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai
      Thành lập       : 1938
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Vĩnh Long
                               103 Đường 3/2, Vĩnh Long
      Điện thoại      :  (0270) 3824 016

Giáo phận Long Xuyên


   9. Giáo phận Long Xuyên
      Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu
      Gm. Phó         : Đức cha Giuse Trần Văn Toản
      Gm. nghỉ hưu : GioanBt Bùi Tuần
      Thành lập       : 1960
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Long Xuyên
                               80/1 Bùi Văn Danh, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
      Điện thoại      : (0296) 384 1903 – 384 6917 – Fax: 0296 384 4569

Giáo phận Cần Thơ


   10. Giáo phận Cần Thơ
      Gm. Chính tòa: Đức cha Têphanô Tri Bửu Thiên
      Thành lập       : 1955
      Địa chỉ           : Toà Giám Mục Cần Thơ
                              12 Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Văn phòng HĐGMVN

 
Xem kết quả: / 1
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2558
mod_vvisit_counterYesterday3313
mod_vvisit_counterThis week2558
mod_vvisit_counterLast week24718
mod_vvisit_counterThis month61955
mod_vvisit_counterLast month81366
mod_vvisit_counterAll days2032002

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2018

 

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62