BẢNG TIN GIÁO XỨ

                                                             THÔNG BÁO

Hình rửa tội cho trẻ em thứ bảy đầu tháng 07-09-2019 link dưới.

Download tại đây

                 

THỜI SỰ GIÁO HỘI THẾ GỚI NGÀY NAY

THÁNH LỄ CN VÀ LỄ TRỌNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THỂ ĐẾN NHÀ THỜ