ĂN CƠM VỚI CHỮ CÁ


Có một người rất là keo kiết, vì để tiết kiệm thức ăn nên mỗi lần trước khi ăn cơm thì viết một chữ “cá ướp” bên trong cái dĩa không, mỗi lần ăn cơm thì nói “cá ướp” rồi và cơm vào miệng…
Em của người này liên tiếp mấy miếng cơm, miệng liên tục nói “cá ướp”. Người keo kiệt này nghe thì rất đau lòng, nổi giận nói”
– Mày và cơm sao nhanh quá vậy coi chừng bị sặc, lại còn liên luỵ đến tao phải xuất tiền mua thuốc cho mày nữa chứ !”

Suy ngẫm:
Có những nhà giàu không muốn hưởng dùng những của cải mà Thiên Chúa đã ban cho mình, họ tích trử bạc tiền cho mối mọt ăn còn mình thì ăn…tưởng tượng, con người ta một khi đã keo kiết với mình rồi, thì sẽ không còn có lòng thương hại đến ai nữa, họ thật là những người đáng tội nghiệp nhất.
Ăn “cá ướp” tưởng tượng thì sẽ không bao giờ no và mập béo được, cũng như những giáo dân không thích đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ, họ tham dự thánh lễ “hàm thụ” qua máy phát thanh, họ ăn “tưởng tượng” Mình Thánh Chúa qua radio cho nên linh hồn họ không bao giờ được no và vẫn cứ…ốm đói, thật tội nghiệp cho họ.
Người Ki-tô hữu là những người giàu có nhất trần gian, bởi vì họ có những thứ cần dùng cho cuộc sống đời đời mà khỏi mất tiền mua, vì Thiên Chúa đã ban cho họ, đó là các bí tích và nhất là bí tích Thánh Thể.
Nhưng cũng có một số Ki-tô hữu đem của cải ân sủng thánh ấy cất vào kho ích kỷ của mình mà không dùng đến, cho nên họ vẫn làm việc bác ái trong tưởng tượng, họ phục vụ tha nhân trong tưởng tượng, họ yêu người trong tưởng tượng…