Bài hát “Người trẻ với ơn gọi nên thánh”

BÀI HÁT NGƯỜI TRẺ VỚI ƠN GỌI NÊN THÁNH 

BÀI HÁT CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI 2020

Ý Bài chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên: 

Người trẻ trưởng thành toàn diện: Nhân Bản – Tri Thức – Tình Cảm – Đức Tin

Sáng tác: Linh mục Fx. Trần Truyền GiáoNguồn: Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Hà Nội