MỒNG HAI TẾT KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN.
Đăng bởi mvtt   
Thứ tư, 18 Tháng 2 2015 07:47

 

MỒNG HAI TẾT
 KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN.

 
*Bài đọc 1(Hc44,1.10-15):
 

Chúng ta hãy ca tụng các bậc cha ông đã sống qua các thời đại.
Bài sách Huấn ca dạy ta hãy ca tụng các vị tiền bối của chúng ta qua các thế hệ, để công đức và sự nghiệp của các ngài không bị chìm vào quên lãng. Thực ra, các ngài đã an nghỉ, đâu cần gì những lời ca tụng của chúng ta, vì chẳng thêm bớt được gì cho vinh quang các ngài trong cõi vĩnh hằng. Nhưng con cháu cần phải làm điều đó : Một là, để tỏ lòng tri ân công đức các ngài, minh chứng mình là những người con cháu hiếu thảo. Hai là, để noi gương tiếp bước các ngài mà sống sao cho đáng được thừa hưởng phúc ấm các ngài để lại, và nhất là lưu truyền cho các thế hệ mai sau mà mình có trách nhiệm giáo dục. Đó là cách ghi nhớ công ơn và ca tụng các ngài đúng nghĩa nhất. Vì thế, người xưa vẫn dạy con cháu: “Yêu trẻ trẻ đến, Kính gìa, giả để tuổi cho !”
 
**Bài đọc 2(Eâp,1-4.18-23):
 
Hãy tôn kính cha mẹ,
để ngươi được hạnh phúc và trường thọ.
Thánh Phaolô khuyên các kẻ làm con hãy tôn kính và vâng phục Cha mẹ, vì điều đó không chỉ là Điều Răn của Chúa mà còn điều kiện phải có, để đáng được hạnh phúc và trường sinh. Ngài cũng khuyên các bậc làm Cha mẹ hãy chăm lo giáo dục con cái với tư cách là người đại diện của Chúa. Nghĩa là cha mẹ không chỉ dưỡng nuôi con cái bằng cơm áo gạo tiền, nhưng còn bằng Đức tin, Lời cầu nguyện, ơn trợ giúp của Chúa …Cha mẹ không chỉ lo giáo dục con cái về văn hoá ở trường học, mà còn phải giáo dục về giáo lý của Hội thánh, sống đức tin, dạy cầu nguyện... Ngay cả như Thánh Phaolô cũng còn cần lời cầu nguyện của các tín hữu, phương chi con cái chúng ta. Vì gia đình kitô giáo không chỉ là Bí tích, nghĩa là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, mà còn là Giáo Hội thu nhỏ, và là hình ảnh Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp nhất trong một Tình yêu.


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mat-thêu
Ngày Mồng hai Tết Mt 15,1- 6

1Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng : 2“Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ?”. 3Người trả lời : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? 4Quả thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. 5Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Ai nói với cha mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ Lời Thiên Chúa.”
Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm TIN MỪNG Mt15,1-6
Ngày Mồng Hai Tết

Truyền thống của tiền nhân và Điều Răn của Thiên Chúa.
Bối cảnh của Bài Tin Mừng : Nhân mấy người Pha-ri-sêu chất vấn Đức Giêsu về vấn đề rửa tay trước khi dùng bữa, theo truyền thống của tiền nhân, Đức Giêsu nói với họ về Điều răn của Chúa : Thảo kính cha mẹ !

1-CHA MẸ: Trách Nhiệm, Quyền lợi và Bổn phận. Về Điều răn thứ Tư, Sách Giáo Lý Hoàn Cầu của Hội thánh công giáo xuất bản năm 1982, từ số 2203-2220, dạy những điều cơ bản quan trọng này : Gia đình kitô giáo được xây dựng trên nền tảng BÌNH ĐẲNG về phẩm giá con người, nhưng KHÁC NHAU về Trách Nhiệm, Quyền lợi và Bổn phận. Quyền lợi và Bổn phận trên hết và bất khả nhượng của cha mẹ là sinh sản và giáo dục con cái. Vì thế, cha mẹ có quyền được con cái mến yêu, vâng phục và tri ân. Đối lại, cha mẹ cũng phải coi trọng con cái như con cái của Chúa, tôn trọng chúng như những nhân vị, và giáo dục chúng tuân giữ Lề luật Chúa bằng gương sáng đức tin của mình ! Đó là trách nhiệm hàng đầu và không thể chuyển nhượng cho ai của cha mẹ !

2-CON CÁI : Bổn phận thảo kính cha mẹ. Về điều này, Sách Giáo Lý Hội Thánh dạy tiếp : Cha Mẹ là những người trực tiếp ban cho con cái sự sống và tình yêu. Vì thế, Bổn phận hiếu thảo là tri ân, vâng lời cách chân thành. Trách nhiệm của con cái còn phải giúp đỡ cha mẹ, tùy theo mức độ có thể, về vật chất và nâng đỡ tinh thần, khi các ngài gìa yếu cô đơn. Cha mẹ là Những Người thay quyền Chúa để SINH RA, YÊU THƯƠNG và GIÁO DỤC con cái nên người.

Làm Cha mẹ, cũng có nghĩa là Ban Tặng cho con cái sự sống và tình thương, và giáo dục bằng gương sáng đức tin cho con cái, để chúng trở nên người con cái tốt lành của Chúa. Vì thế, Cha mẹ cần nhớ sự thật này là: Con cái là con của Chúa, chứ không phải là con của mình ! Một ngày kia, phải trả lại cho Chúa như những hoa trái tốt lành, chứ không phải những trái đắng hoa tàn, hoặc là gai góc ! Đó là những bổn phận và trách nhiệm vô cùng trọng đại không thể nhượng cho ai. Chính vì thế, mà Cha mẹ có quyền được con cái tôn kính mến yêu và vâng phục, như đối với Thiên Chúa. Đức Giêsu tỏ ra hết sức nghiêm khắc với kẻ bất hiếu, Người nói :kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.

***RIÊNG CÁC KI-TÔ HỮU : Số 2220 Sách Giáo Lý Hoàn Cầu Hội thánh không sợ thừa dạy mà rằng :“Riêng các ki-tô hữu còn có bổn phận TRI ÂN CÁCH ĐĂÏC BIỆT những người đã đưa Hồng Ân Đức Tin, Ân Sủng, Phép rửa, và Đời Sống Con cái Chúa và Hội thánh đến cho mình.” (2Tm1,5)(x.GLHC từ số 2203-2220).

***CHA MẸ LÀ CHÚA LÀ PHẬT TRONG NHÀ : Trong Cổ Học Tinh Hoa, Lý Nguyên Dương có kể chuyện rằng : Dương Phủ, đời Nhà Minh, đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức Ngự Sử, có tiếng là liêm chính. Lúc nhỏ, nhà nghèo, hết sức cày cấy để phụng dưỡng song thân. Một hôm, Ông nghe bên Đất Thục có ông Vô Tế Đại sĩ, một nhà tu hành đắc đạo, ông bèn thưa với song thân xin từ biệt ít lâu để đến hầu bậc Vô tế. Đi được nửa đường, ông gặp một vị lão tăng bảo ông rằng : Được gặp Vô Tế chẳng bằng được gặp Phật. Ông hỏi: “Phật ở đâu?” Lão tăng nói: “Nhà ngươi cứ quay giở về, gặp người nào mặc cái áo sắc như thế này… đi đôi dép kiểu như thế này… thì chính là Phật đấy.” Dương Phủ nghe lời quay về, đi đường chẳng gặp ai như thế cả. Khi ông tới nhà, đêm khuya, giời tối, ông gọi cửa, mẹ ông nghe tiếng con, mừng quá, tức thì vội khoác áo, chân đi dép ngược, ra mở cửa cho ông. Bấy giờ ông trông ra, thì như hình Phật, mà lão tăng mới giới thiệu cho ông nghe. Từ đấy, ông biết : cha mẹ trong nhà tức là Phật, nên chẳng cầu kỳ đi mộ Phật đâu xa nữa !
Đối với người lương, cha mẹ là Phật sống trong nhà, đối với các kitô hữu, thì Cha mẹ là Chúa… Vì thế, Chúa dạy : “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử”
 
Lạy Chúa Giêsu, vốn là Thiên Chúa Ngôi Hai, Chúa Tể trời đất muôn vật, nhưng khi xuống thế làm người, sống trong Nhà Na-da-rét, Chúa cũng vâng phục Đức Mẹ và Thánh Giuse…
Xin cho chúng con noi gương hiếu thảo của Chúa …Và Xin Chúa ban thưởng cho ông bà tổ tiên chúng con đã qua đời, được về hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng, và cho chúng con mai sau cũng được sum họp với các Ngài trong Nước Chúa.
Amen.
 
LỜI NGUYỆN CHUNG
NGÀY MỒNG HAI TẾT
KÍNH NHỚ ÔNG BÀ CHA MẸ

 
Chủ tế : Anh chị em thân mến, Ngày mồng hai tết, kính nhớ Tổ Tiên ông bà, cha mẹ là những Bậc đã sinh thành và dưỡng dục ta. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện cho các ngài.
 
1-Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử /ước chi các ki-tô hữu luôn nhớ rằng / PHẢI THẢO KÍNH CHA MẸ / VÌ NHỜ CÁC NGÀI, MỚI CÓ TA NGÀY NAY.
 
2-Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, / ước chi các ki-tô hữu luôn nhớ rằng / con cái phải thờ cha kính mẹ / VÌ CÁC NGÀI THAY QUYỀN CHÚA TRỰC TIẾP BAN CHO TA SỰ SỐNG VÀ TÌNH THƯƠNG.
 
3-Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, / ước chi các ki-tô hữu luôn nhớ rằng / THẢO KÍNH LÀ YÊU MẾN, VÂNG LỜI, VÀ TRI ÂN / GIÚP ĐỠ THỂ XÁC VÀ TINH THẦN / KHI CHA MẸ GIÀ YẾU BỆNH TẬT.
 
4-Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, ước chi các ki-tô hữu luôn nhớ rằng / BỔN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM của cha mẹ là SINH SẢN và GIÁO DỤC con cái NÊN NGƯỜI / và CON CÁI PHẢI VÂNG LỜI cha mẹ!
 
5-Ngươi hãy thờ cha kính mẹ / ước chi các ki-tô hữu nhớ rằng / còn phải hiếu thảo với CÁC ĐẤNG BẬC TRONG HỘI THÁNH, / ĐÃ DẪN ĐƯA MÌNH VÀO ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN / VÀ DƯỠNG NUÔI LINH HỒN MÌNH!
 
Chủ tế : Lạy Chúa, hôm nay ngày kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ về phần xác cũng như các Đấng sinh ra và dưỡng dục chúng con về phần hồn. Xin Chúa ban cho Các Ngài được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa, và cho chúng con mai sau cũng được sum họp với các ngài trong nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
 
 
 
NGÀY MỒNG HAI TẾT
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ CHA MẸ
 

*Bài đọc 1 : Hc44,1.10-15 :
 
Hãy ca ngợi các bậc tiền bối.
Bài sách Huấn ca khuyên chúng ta hãy ca ngợi các bậc cha ông tiền bối đã sống qua các thời đại, đừng để cho công đức các ngài chìm vào lãng quên. Ca ngợi đây không có nghĩa là chỉ bằng lời nói, nhưng là bằng việc làm, là noi gương bắt chước đời sống các ngài và thực thi những điều các ngài răn dạy. Nhờ đó dòng dõi các ngài được hưởng một gia tài quý báu là lũ cháu đàn con, những người biết tuân giữ những điều các ngài dạy, nối tiếp công việc của các ngài. Như thế là các ngài được mồ yên mả đẹp giữa con cháu, được lưu danh và được muôn thế hệ ca tụng.
 
**Bài đọc 2 :Êp,1-4.18-23.
 
Hãy tôn kính cha mẹ,
để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ.

Bài thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Ê-phê-sô khuyên ta sống trong gia đình sao cho hạnh phúc : kẻ làm con, hãy yêu, mến vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, đó là điều kiện để được hạnh phúc và sống thọ. Các bậc làm cha mẹ đừng làm con cái tức giận, nhưng giáo dục con với tình thương và với tư cách của những người thay mặt Thiên Chúa….Các Gia đình hãy chuyên chăm cầu nguyện theo Thần Khí hướng dẫn, nghĩa là hãy dùng Kinh Thánh làm nền tảng và gợi ý để cầu nguyện, vì Kinh Thánh là những lời kinh được Chúa Thánh Thần linh hứng, nên không có lời kinh nào đẹp lòng Thiên Chúa bằng lời Kinh Thánh ! Vì thế, đọc kinh cầu nguyện chung trong gia đình là bí quyềt tuyệt hảo để bảo vệ hạnh phúc và bình an cho gia đình.


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mat-thêu
Ngày Mồng Hai Tết Mt15,1-6

1Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng : 2“Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” 3Người trả lời : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? 4Quả thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông các ông lại bảo : ‘Ai nói với cha mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Thiên Chúa rồi, 6thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa.’ Như thế các ông đã dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”
            Đó là Lời Chúa


***Suy Niệm Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mat-thêu
Mồng Hai Tết Mt15,1-6

Ngươi Hãy Thờ Cha Kính Mẹ !

*1-Quy Luật Của Trời Đất : Do ảnh hưởng Nho giáo, Người Việt Nam rất trọng chữ Hiếu. Thậm chí, người ta đã gọi đó là Đạo Hiếu, Đạo Ông Bà. Từ trong Cựu Ước, Điều răn thứ bốn, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy Thảo Kính cha mẹ. Các dân nước từ đông sang tây, từ nam chí bắc, ở mọi nơi mọi thời đại, đều biết trọng kính Các Bậc sinh thành ra mình. Tại sao thế? Vì Có lời Chúa phán trong ngôn sứ Ê-dê-kiên rằng : “Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.” (Ed36,27).
Chính Đức Kitô cũng nhắc lại : “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử.” Quả là Quy Luật của trời đất!

**2-Tình Thương là Lẽ Sống Của Con Người. Con cái cháu chắt bao giờ cũng được ông bà cha mẹ yêu thương một cách tự nhiên như nước chảy từ trên xuống dưới, như một lẽ thường tình trong trong cuộc sống loài người như câu ngạn ngữ: “Nước mắt chảy xuôi ”! Thực ra, câu này còn ám chỉ một nỗi đắng cay, thầm trách những con cháu không hiểu thấu tình thương và nhất là không biết đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ… Họ không biết sống tình yêu, vì : “yêu thương là nhận lãnh và cho đi” như một dòng chảy. Nếu chỉ nhận lãnh mà không cho đi, thì chỉ là ao tù, biển chết. Chỉ nhận “nước mắt” của ông bà cha mẹ đổ ra cho mình, mà không biềt lau khô giọt lệ, để mà đền đáp công ơn các ngài, thì chưa hiếu thảo, chưa thờ cha kính mẹ ! Bởi đó có câu : “Mẹ nuôi con như trời như bể, Con nuôi mẹ con kể từng ngày !”

***TRONG NHỊ THẬP TỨ HIẾU Có chuyện kể rằng : Hàn Bá Du ở với mẹ rất có hiếu. Mỗi khi có lỗi, mẹ thường đánh đòn sửa dạy. Một hôm, phải đòn, Bá Du khóc mãi không nín. Mẹ hỏi: “Mọi khi mẹ đánh, con biết lỗi, con cam chịu ngay. Lần này, sao con khóc dai thế? Bá Du thưa: “Mọi khi Mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khoẻ. Lần này mẹ đánh, con không thấy đau mấy, con biết sức mẹ đã già yếu, cho nên con nghĩ, con thương mẹ mà khóc.” … Ôi, bị mẹ đánh đòn, không hề oán mẹ, lại còn thương mẹ, thật là con hiếu thảo hết chỗ nói, đáng cho ta suy nghĩ và cảm phục lắm thay!
 
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu nói:
“Cha Mẹ là nguồn Hạnh Phúc duy nhất Chúa ban cho ta ở đời này”
 

LỜI NGUYỆN CHUNG
MỒNG HAI TẾT

 
Chủ tế : Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu cũng có cha mẹ. Người không chỉ dạy ta mà còn làm gương sáng cho ta phải thảo kính cha mẹ. Chúng ta hãy cầu xin biết thảo kính cha mẹ như Chúa Giêsu.
 
1-Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử / ước chi chúng ta noi gương Chúa Giêsu / biết sống hiếu thảo với cha mẹ / hoà thuận với anh chị em trong nhà.
 
2-Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử / ước chi chúng ta noi gương Chúa Giêsu / tôn trọng gia đình như cung thánh / vì là nơi Thiên Chúa Ở VỚI con người.
 
3-Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử / ước chi chúng ta noi gương Chúa Giêsu / hết lòng yêu mến và vâng phục cha mẹ / vì các ngài là đại diện của Thiên Chúa.
 
4-Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử / ước chi chúng ta noi gương Chúa Giêsu / hết lòng phụng dưỡng cha mẹ già yếu / và suốt đời cầu nguyện khi vắng bóng.
 
5- Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử / ước chi chúng ta noi gương Chúa Giêsu / đừng bao giờ làm mất lòng / vì chẳng bao giờ đền đáp được công ơn mẹ cha.
 
Chủ tế : Lạy Chúa, vì nước mắt chảy xuôi, nên chẳng bao giờ con cái có thể đền đáp được công ơn trời bể của mẹ cha. Chúng con chỉ biết đêm ngày khẩn cầu Chúa : xuống muôn ơn hồn xác cho các ngài được an khang hạnh phúc khi còn sống, và khi mãn phần, được Chúa ban phần thưởng vô cùng trên thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 
Xem kết quả: / 1
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2668
mod_vvisit_counterYesterday2955
mod_vvisit_counterThis week2668
mod_vvisit_counterLast week22134
mod_vvisit_counterThis month58137
mod_vvisit_counterLast month72609
mod_vvisit_counterAll days1846641

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2018

 

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61