NGÀY MỒNG BA TẾT THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
Đăng bởi mvtt   
Thứ tư, 18 Tháng 2 2015 07:56

 

NGÀY MỒNG BA TẾT
THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

 
*Bài đọc 1(St2,4b-9.15):
 
Thiên Chúa đặt con người vào vườn Ê-đen,
Để con người canh tác và coi sóc đất đai.

Thiên Chúa muốn cho con người tìm được hạnh phúc ngay trong công ăn việc làm của họ. Sau khi Thiên Chúa đã tạo dựng trời đất và muôn loài trong vũ trụ, tất cả trái đất lúc đó là một vườn địa đàng, Người đặt con người vào vườn đó, để cày cấy và canh tác và giữ đất đai. Đó là bảo tồn và phát triển thiên nhiên vạn vật mà Chúa đã tạo dựng cho họ hưởng dùng. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc Chúa ban cho họ. Vì thế, thánh hóa công ăn việâc làm, có nghĩa là : chu toàn bổn phận mình, theo những Lề luật của Chúa, để được hạnh phúc với Chúa !
 
**Bài đọc 2 (Cv20,32-35):
 
Những gì cần thiết cho tôi và những người sống với tôi,
Chính đôi tay này tự cung cấp.

Suốt đời Thánh Phaolô đã sống tự lập, bằng chính sức lao động của mình. Vì thế, Người đã có thể nói rằng : những gì cần thiết cho tôi và những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp…Phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế. Chúa Giêsu đã dạy rằêng: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv20,35). Chỗ khác Người còn nói mạnh hơn: “Đêm ngày tôi đã làm việc để khỏi trở thành gánh nặng cho ai trong anh em” (1Tx2,9). Và: “Ai không làm việc thì đừng ăn” (2Tx3,10). Như thế, làm việc không chỉ là điều đẹp lòng Chúa, mà còn là làm ích cho tha nhân !


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mat-thêu
Mồng Ba Tết thánh hóa công ăn việc làm Mt 25,14-30

14 Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ, 15Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức 16người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19Sau mộât thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây’. 21Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 22Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lơiø được hai yến khác đây’. 23Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 24Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này ! 26Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27thì đáng lý anh phải gởi bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28Vậy các ngươi hãy lấy số bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29Vì phàm ai có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.
Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm TIN MỪNG Mt25,14-30
Ai được giao nhiều thì phải sinh lời nhiều.

Đại ý : Mỗi người phải về trách nhiệm của về những ơn đã nhận của Chúa, là phải làm phát triển chứ không để thụ hưởng một mình.

1-Chúng ta được giao cho những gì ? Mỗi người đều có hồn xác, sức khỏe, trí khôn, trí tuệ, văn hóa, tài năng vv…với những năm tháng tuổi đời…cùng những của cải, tiền bạc, giàu sang, địa vị xã hội vv...hoàn cảnh thuận lợi …đều là những vốn liếng tinh thần và vật chất Chúa trao gởi, dù ta không xin.

PHẢI LÀM CHO SINH LỜI, là làm sáng danh Chúa, là phục vụ người khác . Vì tất cả những vốn liếng ấy, không phải là sở hữu riêng của ta, muốn làm gì thì làm, nhưng ta chỉ là người QUẢN LÝ, nên phải làm theo ý CHỦ là Thiên Chúa, hoặc khi Người lấy đi ngoài ý muốn ta, như tai nạn, thiên tai, lũ lụt, chiến tranh, vv... thì ta phải vui lòng chấp nhận, không được phàn nàn kêu trách Thiên Chúa.

Đặc biệt là khi cần phải trợ giúp cho người nghèo, hay kiến thiết Thánh đường vv…làm những việc chung, thì phải vui vẻ tự nguyện hiến dâng cho Chúa, chứ đừng để người ta phải đến van xin, nếu không, ta trở thành kẻ tham lam bất công và ích kỷ trước mặt Chúa… vì tiền của ta có dư dật hơn người chỉ là của Chúa trao gửi ta quản lý, giữ giùm mà thôi. Vì thế, phải trao lại cho Chúa theo tỷ lệ này :“Ai đã được giao nhiều, thì phải trả nhiều, ai được giao ít thì trả ít”.

Theo Thánh Gioan Kim khẩu, thì tiền của nhà giàu cho kẻ nghèo là tiền phài trả theo đức công bình, chứ không phải là tiền bái ái !
Vì thế, những công việc phục vụ do tài năng, sức lực, ta cống hiến, là việc làm trả nợ cho đời…chứ không phải phục vụ tùy ý !
Đó là một phần của ý nghĩa thánh hoá công ăn việc làm !
 
***NGƯỜI THỢ ĐỤC ĐÁ … Chuyện kể rằng : vào thời trung cổ, có du khách nọ đi hành hương đến một Nhà thờ kia được xem là nơi cổ kính nhất trong vùng. Sau vài ngày đi đường, người đó lạc vào trong một vùng núi đá nắng cháy khô cằn và hiểm trở. Ông thấy có nhiều thợ đục đá đang cố gắng làm việc rất vất vả khổ cực. Ông ân cần đến bên hỏi thăm có ý để khích lệ họ. Ông đến hỏi một người thợ đang mồ hôi nhễ nhại: “Bác làm chi mà phải cực khổ thế ?” Người thợ đang nóng bức, gắt gỏng trả lời liền một hơi: “Ông không thấy hay sao mà còn phải hỏi !” …Người khách lại đi đến người thứ hai, hỏi một câu tương tự. Người thợ này trả lời  : “Tôi làm việc lấy tiền để nuôi vợ con, còn để làm gì, tôi cóc cần biết !” Ông du khách đi tới một người thứ ba, đang vừa làm vừa ca hát: “Ông đang làm gì mà vất vả thế ?” Người thợ vui vẻ trả lời: “Tôi đang góp công sức xây dựng thánh đường cho Thiên Chúa. Ông không thấy cái mô hình Nhà thờ ở đàng kia sao ?. Vừa nói ông vừa chỉ tay xuống thung lũng, nơi có đông người đang thi công ngôi Nhà thờ.
 
Lạy Chúa, Xin Chúa giúp chúng biết thánh hóa công ăn việc làm hằng ngày, bằng cách chỉ làm những việc đẹp lòng Chúa, đó là những việc bác ái và phục vụ tha nhân … Vì không ai được sống cho mình, không ai chết cho mình  (Rm14,7+8). Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
 
LỜI NGUYỆN CHUNG
Ngày Mùng Ba Tết

 
Chủ tế : Anh chị em thân mến, hôm nay Giáo Hội dạy ta thánh hoá công ăn việc làm. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người biết làm việc để làm sáng danh Chúa và làm ích cho người khác.
 
1-Người kia gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ / ước chi các ki-tô hữu nhớ rằng / ĐỜI SỐNG CỦA MỖI NGƯỜI LÀ VỐN CHÚA GIAO / ta phải làm SÁNG DANH CHÚA VÀ PHỤC VỤ NGƯỜI KHÁC.
 
2-Người đã lãnh năm yến gây lời được năm yến khác / ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng / GÂY LỜI LÀ : LÀM VIỆC LÀNH SÁNG DANH CHÚA / VÀ LÀM VIỆC BÁC ÁI PHỤC VỤ THA NHÂN.
 
3-Người lãnh một yến đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ./ ước chi các ki-tô hữu nhớ rằng / NGƯỜI ĐÀO LỖ CHÔN NÉN BẠC / LÀ NGƯỜI KHÔNG SỐNG ĐỨC TIN VÀ KHÔNG THỰC THI LỜI CHÚA.
 
4-Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Ước chi các ki-tô hữu nhớ rằng / TRUNG THÀNH là THỰC THI LỜI CHÚA VÀ NGHIÊM CHỈNH TUÂN GIỮ CÁC ĐIỀU RĂN .
 
5-Ai có thì được cho thêm, và ai không có, thì sẽ bị lấy đi. / ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng / CÓ TIỀN CỦA ĐỜI NÀY, LÀ CHƯA CÓ GÌ CẢ, / CÓ TÌNH NGHĨA VỚI CHÚA, MỚI LÀ CÓ TẤT CẢ.
 
Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Không ai sống cho mình, không ai chết cho mình / Chúng ta sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. (Rm14,7+8). Xin ban cho chúng con dù sống giữa những cám dỗ của trần gian, chúng con vẫn giữ lòng trung thành với các điều răn của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
 
MỒNG BA TẾT
CĐ : THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM
 

*Bài đọc 1 : St2,4b-9.15 :
 
Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng...
Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng để con người canh tác cày cấy và coi sóc vườn. Có lẽ ta ngạc nhiên về mục đích này. Vì là Vườn Địa đàng có nghĩa là “Vườn Cực Lạc, hạnh phúc rồi, mà sao lại còn nói : “để cày cấy và canh tác đất đai ”? Canh tác ám chỉ sự cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo dựng vũ trụ và con người, để bảo toàn hạnh phúc cho chính con người. Đó là vinh dự con người được cộng tác với Thiên Chúa. Muồn giữ được hạnh phúc Chúa đã ban cho, thì con người phải cộng tác với Thiên Chúa, nghĩa là phải làm việc, phải sống theo chương trình của Chúa an bài. Nhưng tiếc thay con người đã nghe theo tên cám dỗ, chống lại Thiên Chúa, vì thế con người đánh mất hạnh phúc của mình.
Thánh hoá công ăn việc làm, là hợp tác, thuận theo thánh ý Chúa, để tìm được hạnh phúc và thành quả vĩnh cửu. Vì chỉ có những công việc nào đem lại thành quả trên trời mới đáng kể !
 
**Bài đọc 2 : Cv20,32-35 :
 
Gương thánh hoá lao động của Phaolô
Thánh Phaolô đã tự hào nói : “Những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, chính đôi tay này tự cung cấp lấy.”Ngài thật là mộât tấm gương sáng chói về thánh hoá công ăn việc làm. Ngài làm việc không chỉ cho nhu cầu cá nhân mình, nhưng còn phục vụ người khác, để thể hiện tình yêu. Điều đó chứng tỏ Ngài đánh giá cao ý nghĩa lao động tay chân và tôn trọng những người lao động, cũng như những thành quả của lao động. Vì lao động chính là cộng tác với Thiên Chúa vào công trình tạo dựng vũ trụ trời đất và thể hiện tình yêu của Người. Bởi Thiên Chúa tạo dựng nên một vũ trụ còn dở dang, để con người có cơ hội được hợp tác với Người, hầu được chia phần thưởng vinh quang với Người trên trời Bởi vì hợp tác với Thiên Chúa luôn luôn là điều tốt đẹp !


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mat-thêu
Ngày Mồng Ba Tết Mt25,14-30


14Bấy giờ Đức Giêsu kể cho môn đệ nghe dụ ngôn này:Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17Cũng vậy, người lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18Còn người lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây”. 21Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 22Người lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây’. 23Ông chủ nói với người ấy : ‘‘Khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 24Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này!’
26Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 28Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29Vì phàm ai có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’”.
Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mat-thêu
Ngày Mồng Ba Tết Kỷ Sửu 2009 Mt25,14-30


Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm.

*1-Là làm việc để bảo toàn Hạnh Phúc cho Mình. Sau khi tạo dựng con người, Kinh Thánh nói : “Thiên Chúa đặt con người trong vườn địa đàng, để cày cấy và canh giữ đất đai.” Địa đàng có nghĩa là “thiên đàng dưới đất ”, là hạnh phúc Chúa ban cho con người ở trần gian. Vì thế, con người phải “cày cấy và canh giữ nó” bằng sự hợp tác với Thiên Chúa, nghĩa là sống và làm việc theo thánh ý Chúa, theo chương trình Chúa đã an bài cho mình. Hơn nữa, Satan, kẻ thù ghen tương luôn luôn rình rập phá hại hạnh phúc của con người, nên “trông coi vườn địa đàng” cũng có nghĩa là “cảnh giác chống lại cám dỗ của Satan, để bảo vệ hạnh phúc của mình”. Bao lâu còn hợp tác với Thiên Chúa, chống lại Satan, thì hạnh phúc còn được bảo toàn, nhưng nếu bất tuân và chống lại Thiên Chúa, thì tức khắc bất hạnh sẽ ập đến ! Thiên Chúa đã cảnh giác con người về điều này: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn, nhưng trái cây cho biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.” (St2,16+17)


2-Là Làm Việc để Thể hiện tình yêu với Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho Tha Nhân: Thánh Phaolô đã làm gương cho ta về điều này. Người không chỉ nói xuông, nhưng Người đã hành động : “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi chẳng ham. Chính anh em biết rõ: những gì cần thiết cho tôi và những người sống với tôi, đôi tay này tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu:Cho thì có phúc hơn là nhận.” (Cv20,33-35)

*** Để Được Hạnh Phúc Thật Chuyện Bảy chum vàng kể rằng :

Có một anh thợ hớt tóc cho nhà vua, một hôm trên đường về, qua lùm cây có ma, nghe được tiếng huyền bí hỏi: Mày có muốn có bảy chum vàng không ? Nhìn quanh không thấy ai.

Anh sợ hãi, nhưng lòng tham nổi lên, anh trả lời một cách lo lắng : Có muốn.

- Vậy hãy mau trở về nhà, mày sẽ thấy.

Chạy như bay về nhà, nhưng anh chỉ thấy có sáu chum đầy, còn chum thứ bảy thì chỉ có một nửa… Từ đó, anh tìm mọi cách gom vàng từ mọi nơi, đòi nợ, lao động cật lực, tiết kiệm tiền, nhịn ăn nhịn mặc, để mua vàng bỏ vào cho đầy… nhưng vô ích.

Đến một hôm nhà vua thấy anh quá tiều tuỵ thì hỏi:

- Có chuyện gì thế, có phải nhà ngươi bị bệnh bảy chum vàng không ?

Anh kinh ngạc thưa :

- Làm sao ngài biết?

Nhà vua cười nói: - Đây là triệu chứng của những người mà ác quỷ đã cho bảy chum vàng. Trẫm đã hỏi : số vàng này có thể tiêu xài được không, hay chỉ để tích trữ thôi, con quỷ liền biến mất, không nói một lời. Vậy nhà ngươi hãy đem trả cho quỷ ngay lập tức, ngươi sẽ được bình an và hạnh phúc…
 
Chúa Giêsu đã dạy:
 
“Của Xê-da trả về Xê-da, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa.” (Mt22,21)
Vì Ngoài Chúa ra, con không tìm đâu được Bình An &Hạnh Phúc !
  
LỜI NGUYỆN CHUNG
MỒNG BA TẾT

 
Chủ tế : Anh chị em thân mến, thánh hoá công ăn việc làm là cộng tác với Chúa, hầu đạt được thành quả là sự sống đời đời. Chúng ta hãy cầu xin cho biết thánh hoá công ăn việc làm.
 
1-Ai ở lại trong Thầy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái / ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng / ở lại trong Chúa là tuân giữ điều răn Chúa / ngay cả trong những công ăn việc làm hằng ngày.
 
2-Ai ở lại trong Thầy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái / ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng / ở lại trong Chúa là sống trong tình thương Chúa / khi làm bất kỳ việc gì ở mọi nơi mọi lúc.
 
3-Ai ở lại trong Thầy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái / ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng / ở lại trong Chúa là thực thi thánh ý Chúa / trong mọi công ăn việc làm giữa trần gian.
 
4-Ai ở lại trong Thầy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái / ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng / ở lại trong Chúa là phục vụ những người người nghèo khổ bệnt tật / vì họ là hiện thân của Đức Kitô.
 
5-Ai ở lại trong Thầy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái / ước chi các ki-tô hữu hiểu rằng / ở lại trong Chúa là hằng ngày chu toàn bổn phận mình / vì bổn phận là thánh ý Chúa.
 
Chủ tế : Lạy Chúa, thánh hoá công ăn việc làm chính yếu là chu toàn bổn phận mình theo thánh ý Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết lấy sự chu toàn thánh ý Chúa là việc trọng đại và là thành quả đáng kể, hạnh phúc trên trời . Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 
Xem kết quả: / 0
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2669
mod_vvisit_counterYesterday2955
mod_vvisit_counterThis week2669
mod_vvisit_counterLast week22134
mod_vvisit_counterThis month58138
mod_vvisit_counterLast month72609
mod_vvisit_counterAll days1846642

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2018

 

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61