Ca Đoàn Cecilia GX Thiên Ân hát Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.24-06-2020

 

Ca Đoàn Cecilia GX Thiên Ân hát Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.24-06-2020
Sau lễ ca đoàn chúc mừng bổn mạng anh trưởng đoàn GB Trần Văn Ri.