CHÚC MỪNG HÔN PHỐI

Chúc mừng các anh chị thành hôn trong tháng 08-2019.
Anh Giuse Mai Văn Đại & Chị Matta Lý Thị Yến Vân.  Lễ HP lúc 10 giờ ngày 31-08-2019.

Anh Giuse Nguyễn Duy Thanh Nhật.  & Chị Matta Võ Thị Ngọc Điệp. Lễ HP lúc 16 giờ ngày 31-08-2019