GIÁO HỌ MARTINO

GIÁO HỌ MARTINO Hoàn cảnh địa lý: Giáo họ MARTINO  thuộc địa bàn Phường: Phú Thạnh, Quận: Tân Phú. Bắt đầu từ: Đường Nguyễn Sơn + Nguyễn Chích Đến: Thoại Ngọc Hầu + Bình Long Ngày thành lập: