HÒA BÌNH

HÒA BÌNH Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm Tuần I Mùa Vọng 2022 “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái” (Is 2,4) Người Công giáo bước vào