Già & trẻ

  GIÀ & TRẺ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm WGPMT (24.07.2023) – Chúa nhật 23/7/2023 là Ngày thế giới người cao tuổi lần thứ ba. Sau đó một tuần là Đại hội giới trẻ thế giới, tổ chức