SUY TÔN THÁNH GIÁ

“Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.” (Gl 6,14) Giê-ru-sa-lem 20-8-2020 Linh mục Giuse Nguyễn Công Đoan S.J. WHĐ (24.8.2020) – Một tháng

Mẹ Maria lên trời

Tác giả: Tim Staples Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung Nguồn: catholiceducation.org WHĐ (12.8.2020) – Có hai đoạn Kinh thánh được sử dụng nhiều nhất để “bác bỏ” việc Đức Maria lên trời. 1. Gioan