GIÁO XỨ THIÊN ÂN NHÌN LẠI SỰ KIỆN NĂM 2020. KẾT THÚC NĂM PHỤNG VỤ 2020.

NGÀY 02/01/2020. LỄ RA MẮT BTV HĐMV GX THIÊN ÂN KHÓA V NHIỆM KỲ 2020 -2024. http://giaoxuthienan.net/le-ra-mat-btv-hdmv-gx-thien-an-khoa-v-nhiem-ky-2020-2024/ Ngày 22/02/2020. NÂNG CẤP PHÒNG ÁO. http://giaoxuthienan.net/cong-trinh-nang-cap-phong-thanh-gx-thien-an/ Ngày 16/03/2020 THAY BÀN LỄ MỚI. http://giaoxuthienan.net/nha-tho-giao-xu-thien-an-chuan-bi-thay-ban-tho-moi-hai-toa-duc-me-va-thanh-giuse-16-03-2020/ Ngày 17/03/2020. THI CÔNG