GIÁO LÝ VIÊN HUYNH TRƯỞNG MỪNG KỶ NIỆM THỤ PHONG LM CHA CHÁNH XỨ VÀ CHA PHÓ.

GLVHT GX Thiên Ân mừng kỷ niệm một năm Hồng Ân Cha Linh Hướng Giuse

 

Mừng 22 năm thụ phong LM Cha Chánh Xứ

 

Các Em Lễ Sinh Mừng Cha Chánh Xứ 22 năm LM.