GIÁO XỨ THIÊN ÂN BẮT ĐẦU LÀM HANG ĐÁ GIÁNG SINH 2020.

Giáo xứ Thiên Ân bắt đầu làm hang đá Giáng Sinh 2020. Hang đá năm nay do Giáo họ Phero thực hiên.
  Giáo xứ Thiên Ân gồm có 06 giáo họ được phân công mỗi giáo họ sẽ thực hiện chế tác hang đá giáng sinh một năm, như vậy theo luân phiên thì sau 05 năm nữa Giáo họ Phero mới thực hiện một lần nữa. Vì thế các giáo họ khi đến lượt cũng dồn hết công sức làm sao cho hoành tráng nhất.