GIÁO XỨ THIÊN ÂN CHÀO ĐÓN CHA PHÓ HIERONIMO TRẦN ANH NHẬT

Lúc 15 giờ 30 ngày 11-09-2020 Cha chánh xứ Thiên Ân, Cha phó Giuse., quý Thầy cùng Hội Đồng Mục Vụ đã đến Giáo Xứ Nam Hòa đón Cha Phó Hieronimo về Giáo Xứ Thiên Ân.
  Thánh lễ tạ ơn nhận sứ vụ mới và ra mắt cộng đoàn lúc 17 giờ 30 ngày 11-09-2020.


CHA HIERONIMO TRẦN ANH NHẬT
Sinh ngày. 02/08/1981
Khóa. XI ĐCV Thánh Giuse Saigon.
Thụ phong Linh Mục ngày 30.05.2015 tại nhà thờ chính tòa Saigon.
Khẩu hiệu “Vâng lời Thầy, con thả lưới” -Lc 5, 5.
Phó xứ Nam Hòa năm 2017 đến tháng 08 năm 2020
Ngày 11/09/2020 ngài về nhận sứ vụ Lm. Phó xứ Thiên Ân.
theo Bài sai của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng.

 

Cha chánh xứ Thiên Ân, Cha phó Giuse., quý Thầy cùng Hội Đồng Mục Vụ chuẩn bị đi đón cha phó.

 

Đến Giáo Xứ Nam Hòa

 

Xem toàn bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )