GIÁO XỨ THIÊN ÂN. GP-SAIGON: RAO HÔN PHỐI THÁNG 02-2021

01
– Rao lần 1: Ngày 24/01/2020.
– Rao lần 2: Ngày 31/01/2020.

– Rao lần 3: Ngày 07/02/2021
Chuẩn khác đạo.
Bên nam: Anh NGUYỄN TẤN LỘC.
Sinh: ngày 20/03/1993, tại Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Nguyễn Văn Thuận – và bà Lương Thị Thái Hà.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Maria VÕ THỊ THU THỦY.
Sinh ngày: 16/06/1993, tại Đồng Nai.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Gò Mây – Giáo phận Saigon.
Con ông: Đaminh Võ Minh Sự – và bà Maria Phạm Thị Tố Tâm.


02
– Rao lần 1: Ngày 31/01/2020.
– Rao lần 2: Ngày 07/01/2021.
– Rao lần 3: Ngày 14/01/2021

Bên nam: Anh Phero VŨ HOÀNG VIỆT.
Sinh ngày: 04/03/1988, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Phaolo Vũ Đức Hới – và bà Maria Phạm Thị Lan.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị Maria LƯU THỊ THU HÀ ( tân tòng )
Sinh ngày: 11/11/1995, tại Quảng Bình.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thị Nghè – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Lưu Vẳn Toản – và bà Đỗ Thị Miên.


03
– Rao lần 1: Ngày 07/02/2021.
– Rao lần 2: Ngày 14/02/2021.
– Rao lần 3: Ngày 21/02/2021

Bên nam: Anh Vinh-Sơn TRẦN NGUYỄN QUỐC HUY.
Sinh năm: 1996, tại
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Vinh-Sơn Trần Đình Hiệp – và bà Maria Nguyễn Thị Bích.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị Anna HUỲNH THỊ HOÀNG LINH.
Sinh năm: 1995, tại
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Đông Quang – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Phaolo Huỳnh Văn Thế – và bà Teresa Nguyễn Thị Kim Thoa.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,