GIÁO XỨ THIÊN ÂN. GP-SAIGON: RAO HÔN PHỐI THÁNG 03-2021

– Rao lần 1: Ngày 28/02/2021.
– Rao lần 2: Ngày 07/03/2021.
– Rao lần 3: Ngày 14/03/2021.

Bên nam: Anh PHERO ĐỖ VĂN TUẤN VŨ.
Sinh ngày: 04/12/1986, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Phú Trung – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Giuse Đỗ Văn Dụ – và bà Văn Thị Xuân Hồng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị Teresa LÊ THÙY PHƯƠNG NGỌC.
Sinh ngày: 15/01/1998, tại Đồng Nai
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông Giuse Lê Duy Lâm – và bà Maria Võ Thị Phương


– Rao lần 1: Ngày 07/03/2021.
– Rao lần 2: Ngày 14/03/2021.
Bên nam: Anh Giuse HỒ ĐẶNG HOÀNG NGUYÊN.
Sinh ngày: 14/10/1993, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Vinh Sơn ( 6 ) Giáo Phận Saigon.
Con ông: Phero Hồ Thanh Tâm – và bà Teresa Đặng Thị Thúy Hằng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị Teresa ĐINH THỊ TIỂU THÚY.
Sinh ngày: 112/01/1992, tại Ban Mê Thuột.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Tân Thành Giáo Phận Saigon.
Con ông: Đinh Văn Hóa – và bà Maria Trương Duy Vân


– Rao lần 1: Ngày 14/03/2021.
– Rao lần 2: Ngày 21/03/2021.
– Rao lần 3: Ngày 28/03/2021.
Bên nam: Anh Giuse VŨ ĐÌNH CHUNG.
Sinh ngày: 03/12/1993, Tại Nam Định.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thánh Phaolo – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Thiên Ân Giáo Phận Saigon.
Cong ông: Giuse Vũ Đìn Ký – và bà Teresa Nguyễn Thị Hồng Bính.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị Maria NGUYỄN THỊ KIM OANH.
Sinh ngày: 10/11.1995, tại Daklak.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Hàng Yên – Giáo Phận Kontum,
Con ông Phalo Nguyễn Văn Quý – và bà Maria Phan Thị Hoa.


– Rao lần 1: Ngày 14/03/2021.
– Rao lần 2: Ngày 21/03/2021.
– Rao lần 3: Ngày 28/03/2021.
Ben nam: Anh Giuse VÕ MINH HÙNG.
Sinh ngày 03/11/1996.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Võ Hữu Phúc – và bà Trần Thoại Phương.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị Maria PHẠM THỊ HUYỀN.
Sinh ngày 26/06/1998, tại…
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Quảng Đà – Giáo Phận Ban Mê Thuột.
Con ông Giuse Phạm Văn Đại – và bà Maria Phạm Thị Ngoãn,


– Rao lần 1: Ngày 21/03/2021.
– Rao lần 2: Ngày 28/03/2021.
– Rao lần 3: Ngày 04/04/2021.
Bên nam: Anh Giacobe NGUYỄN TẤN CÔNG.
Sinh ngày: 06/03/1987, tại Kiên Giang.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông Giacobe Nguyễn Tấn Phú – và bà Anna Nguyễn Thị Ngà.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị Teresa Calcutta ĐỖ PHƯƠNG NGA ( tân tòng )
Sinh ngày: 28/11/1997, tại Gia Lai.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Bình Thuận – Giáo Phận Saigon.
Con ông Đỗ Bá Truật – và bà Tôn Nữ Thu Nguyệt.


– Rao lần 1: Ngày 11/04/2021.
– Rao lần 2: Ngày 18/03/2021.
– Rao lần 3: Ngày 25/04/2021.
Bên nam: Anh Gioan Baotixita NGUYỄN QUANG HUY.
Sinh ngày: 08/01/1990, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông Gioan Baotixita Nguyễn Viết Quang – và bà Vũ Quốc Kim Ánh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị Lucia HÀ THÁNH THẢO ( tân tòng )
Sinh ngày: 17/02/1993, tại Bình Thuận.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Nghị Đức – Giáo Phận Phan Thiết.
Con ông Hà Tấn Thanh – và bà Hồ Thị Đông Hà.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,