GIÁO XỨ THIÊN ÂN: LỊCH PHÂN CÔNG CÁC GIỜ LỄ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TÁI KHỞI ĐỘNG MỘT PHẦN SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

THÔNG BÁO.

V/v Tái khởi động một phần sinh hoạt cộng đoàn

Văn phòng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ xin gửi đến các Giáo Họ, các Hội Đoàn, các Ban lịch trực các Thánh Lễ chiều thứ bảy, Chúa Nhật và ngày thường, áp dụng từ 15h ngày 09/10/2021.
Chúa Nhật:
*Sáng:
• 5 giờ00 – 6 giờ 30: Giáo Họ Các Thánh Tử Đạo.
• 8 giờ00 – 9 giờ 30: Giáo Họ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
*Chiều:
• 15 giờ: Giáo Họ Đức Mẹ Mông Triệu.
• 16 giờ 30: Giáo Họ Đức Mẹ Vô Nhiễm.
*Tối:
• 18 giờ00: Giáo Họ Thánh Phêrô.
• 19 giờ30: Giáo Họ Thánh Martino.
*Mỗi Giáo Họ trực lễ 1 ngày.
• Thứ hai: Giáo Họ Các Thánh Tử Đạo.
• Thứ ba: Giáo Họ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
• Thứ tư: Giáo Họ Đức Mẹ Mông Triệu.
• Thứ năm: Giáo Họ Đức Mẹ Vô Nhiễm.
• Thứ sáu: Giáo Họ Thánh Phêrô.
• Thứ bảy: Giáo Họ Thánh Martino.
Thứ bảy: Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm:
tăng cường 2 lễ thứ bảy 17 giờ 30 và 19 giờ00.
*Xóc giỏ:
• Xin Hội Đoàn giúp đỡ.
• Hội đoàn Lêgio: 8 giờ00 – 9 giờ30.
• Hội đoàn Lòng Chúa Thương Xót: 15 giờ00 – 16 giờ30.
• Hội Đoàn Các Bà Mẹ: 5 giờ00 – 6 giờ30. Sáng 2 lễ. Chiều 2 lễ.
• Gia Đình Tận Hiến Mẹ Cứu Chuộc: 6 giờ 30.
*Hát lễ:
• Ca đoàn Thánh Giuse : 15 giờ 00 – 16 giờ 30.
• Ca đoàn Thánh Phanxicô: 18 giờ 00 – 9 giờ 30.
• Ca đoàn Thánh Maria Goretti: 19 giờ 30.
• Ca đoàn Thánh Cecilia: 5 giờ00 sáng – 6 giờ 30.
• Ca đoàn Thánh Avila: 8 giờ sáng – 17 giờ 30 (Thứ bảy).
• Ca đoàn Thánh Gioan Tẩy Giả: 19 giờ (Thứ bảy).
Xin ban trật tự Giáo Xứ cộng tác với các Giáo Họ trực các Thánh Lễ được trật tự, an toàn.
Xin cảm ơn.
GX Thiên Ân, ngày 02 tháng 10 năm 2021.