GIÁO XỨ THIÊN ÂN. LÚC 12 GIỜ TRƯA NGÀY 20-11-2020 ĐÃ THƯỢNG TƯỢNG THÁNH GIUSE.

Giáo Xứ Thiên Ân 20-11-2020. Lúc 12 giờ trưa đã thượng tượng Thánh Giuse đặt vào cùng với Linh Đài LCTX. Như vậy đài LCTX có Chúa Giesu, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse.

GIÁO