GIÁO XỨ THIÊN ÂN MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Chúa Nhật XXXIII thường niên  Giáo Xứ Thiên Ân hân hoan mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Và cũng là ngày bổn mạng Giáo Họ Các Thánh Tử Đạo.

Xem toàn bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )