GIÁO XỨ THIÊN ÂN MỪNG LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI 15-08-2022

Mừng Lễ Kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.
Bổn Mạng Giáo Họ Đức Mẹ Mông Triệu GX Thiên Ân 15-08-2022.


Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ và Trần Anh.
Xem toàn bộ ảnh tại đây.