Giáo Xứ Thiên Ân.Phát khẩu trang và rửa tay khi đến tham dự Thánh Lể.

Trước Thánh Lễ chiều nay 17-03-2020 ghi nhận vài hình ảnh cộng đoàn đến tham dự Thánh Lễ, trước khi vào nhà thờ nếu ai chưa có khẩu trang thì được phát 1 cái khẩu trang, sau đó rửa tay rồi vào nhà thờ.
  Trong nhà thờ hôm nay cũng ghi nhận có đến 98% cộng đoàn đã hưởng ứng lời mời gọi của cha chánh xứ là hãy đeo khẩu trang khi tham dự Thánh Lễ và các giờ cầu nguyện chung.

  CHÚNG TA CÙNG CẦU CHO NHAU, NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA LÀ CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT CHE CHỞ MỖI NGƯỜI VÀ GIA ĐÌNH CHÚNG TA ĐƯỢC BÌNH AN.