GIÁO XỨ THIÊN ÂN. TẠM NGƯNG CÁC THÁNH LỄ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TỪ 16 GIỜ NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2020 CHO TỚI KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI.

  Do Covid-19 mà phải tạm ngưng hoạt động nói chung và các giờ phụng vụ nói riêng trong toàn Giáo Phận Saigon và một vài nơi trên thế giới, thật là chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo, đây là một sự đau buồn và tổn thất cho Giáo Hội Công Giáo.

CVCN