GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÔNG BÁO.

GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÔNG BÁO.
Mừng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Giáo Xứ rước kiệu Chúa Thăng Thiên lúc 17 giờ 15. thứ bảy ngày 23-05-2020
Lộ trình đoàn rước sẽ bắt đầu từ nhà sinh hoạt ra đường Lê Cao Lãng > Đường Lê Lộ > Đường Lê Niệm > vào cổng chính Nhà Thờ. sau đó bắt đầu thánh lễ.
Kính mời cộng đoàn đến tham dự.