GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CÁC LỚP GIÁO LÝ

THÔNG TIN TỪ CHA CHÁNH XỨ PHERO GIÁO XỨ THIÊN ÂN – HẠT TÂN SON NHÌ – GP SAIGON

TB: Do tình hình dịch bệnh Covid -19 lây lan nhanh chóng tại thành phố HCM. Vì thế, Các lớp giáo lý thiếu nhi; các lớp giáo lý Dự tòng và hôn nhân sẽ tiếp tục nghỉ cho đến khi có thông báo mới. Chúng ta tiếp tục gia tăng cầu nguyện và tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa. Nguyện xin Chúa đoái thương mọi người trong vòng tay yêu thương và bình an của Chúa.