GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÔNG BÁO V/v THÁNH LỄ DÀNH CHO THIẾU NHI VÀ KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ 2020-2021

1 – Chúa Nhật ngày 13/09/2020 thánh lễ lúc 07 giờ 30 sáng dành cho thiếu nhi sẽ trở lại bình thường như trước đây. Sau thánh lễ các em ở lại gặp các anh chị giáo lý viên để nhận lớp.
2 – Chúa Nhật ngày 20/09/2020  lúc 07 giờ các em tập trung tại nhà thờ bắt đầu khai giảng các lớp giáo lý cho cho năm học 2020 – 2021.
  Vậy xin các Phụ Huynh chuẩn bị cho các em đến nhà thờ sớm như nói trên để tham dự thánh lễ và khai gảng năm học giáo lý.
Các Anh Chị giáo lý viên, Huynh Trưởng xin cũng hãy đến để giúp các em.

Chân thành cám ơn
Cha chánh xứ Phêrô