Góc sáng tạo: Ly cafe buồn thời Corona.

Góc sáng tạo: Ly cafe buồn thời Corona.
Nhấm nháp café chẳng thể mời
Giữa khuya ai dậy với tôi chơi?
Người còn ngon giấc trong sương sớm
Ta đã dậy rồi, chỉ thế thôi!

Cây Viết Chì Nhỏ.