GIỖ 03 NĂM ( MÃN TANG ) CHA CỐ GIOAN BAOTIXITA MARIA. CHÁNH XỨ TIÊN KHỞI GIÁO XỨ THIÊN ÂN.

 Hôm nay ngày 22 tháng 08 năm 2021 giỗ 03 năm ( mãn tang ) do vì dịch bệnh nên không có Thánh Lễ, xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Cha Cố trong các Thánh Lễ trực tuyến cũng như trong các giờ kinh nguyện phụng vụ.

Thánh Lễ an táng

Xin mời xem Cộng Đoàn Giáo Xứ Thiên Ân tiễn đưa Cha Cố