GX Thiên Ân có thêm Cha phó.

GX Thiên Ân có thêm LM.
Theo như lịch trình thì lúc 09 giờ 30 sáng nay 09-09-2020 Cha Hieronimo Nhật phó xứ Nam Hòa dã chuyển đồ dùng cá nhân đến GX Thiên Ân.
  Thánh lễ tạ ơn nhận sứ vụ phó xứ Thiên Ân của cha Hieronimo lúc 17 giờ 30 ngày 11-09-2020 tại thánh đường Giáo xứ Thiên Ân.