GX THIÊN ÂN.THÁNH LỄ CHO THIẾU NHI VÀ NGHI THỨC THĂNG KHĂN CHO MỘT SỐ ANH CHỊ GLV HUYNH TRƯỞNG

 Sau thời gian cách ly giãn cách vì dịch Covid-19 lần 2 hôm nay Chúa Nhật 13-09-2020 thành lễ dành cho các em thiếu nhi được trở lại bình thường. Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay Cha Gieronimo tân phó xứ Thiên Ân chủ sự nghi thức thăng khăn và tuyên hứa cho một số anh chị dự trưởng, giáo lý viên, huynh trưởng.
  Chúa nhật tuần sau ngày 20-09-2020 các em sẽ bắt đầu khai giảng năm học giáo lý 2020-2021.