HÌNH ẢNH ĐÊM CANH THỨC. CHƯƠNG TRÌNH DIỄN NGUYỆN GIÁNG SINH 2020

Thiếu Nhi Giáo Xứ Thiên Ân Xứ Đoàn Fatima diễn nguyện và thánh lễ vọng Giáng Sinh 24/12/2020

Ảnh: Trần Anh