PHÚC TRÌNH ĐỊNH KỲ 2013-2014
Đăng bởi CeciliaMinhNguyet   
Thứ tư, 28 Tháng 5 2014 08:27

 PER MARIAM AD JESUM

                                         PHÚC TRÌNH ĐỊNH KỲ

 • Thánh hiệu Praesidium Đức Mẹ Trinh Vương  phúc trình lần thứ 12
 • Từ tháng   06 / 2013  đến tháng  05 / 2014
 • Ngày thành lập  26 / 5 / 1999  tại Giáo Hạt Tân Sơn Nhì

LỜI MỞ ĐẦU: Kính thưa Cha Linh Giám, kính thưa Hội đồng Curia Bình Tân

Được sự phân công của anh trưởng Curia, Praesidium Đức Mẹ Trinh Vương xin được phúc trình những công tác tông đồ mà chúng con đã thực hiện được trong một năm qua như sau :

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Praesidium Đức Mẹ Trinh Vương chúng con hoạt động tông đồ trong hai giáo họ Vô Nhiễm và Chư Thánh thuộc giáo xứ Thiên Ân.

1. Địa bàn hoạt động, số giáo dân, dân số:

 • Giáo Họ Chư Thánh  405 gia đình công giáo với khoảng 1800 giáo dân trong đó có 76 hộ tạm trú với 345 người
 • Giáo họ Vô Nhiễm có 345 gia đình công giáo với 1400 giáo dân trong đó có 70 gia đình tạm trú với 535 người
 • Về đời sống : Số gia đình công giáo sống xen lẫn với các gia đình tôn giáo bạn và gia đình di dân. Đa số là dân lao động hoặc là công nhân.

2. Thuận lợi và khó khăn.

         - Thuận Lợi: Được sự quan tâm của quý Cha Chánh Xứ và Cha Linh Giám, HĐMV giáo xứ, ban điều hành các giáo họ, anh chị em trong đội nhiệt tình hăng say, hiệp nhất yêu thương, để hoàn thành tốt công tác tông đồ.

        -  Khó Khăn: Địa bàn hoạt động khá rộng, người công giáo sống rải rác với các gia đình tôn giáo bạn, số hội viên không nhiều, nên công tác tông đồ gặp nhiều khó khăn.

II. CÁC TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

A. BAN ỦY VIÊN:

Chức vụ

Tên thánh-họ và tên

Ngày bổ nhiệm

Địa chỉ

Điện thoại

Linh giám

  Cha Phaolô Võ PhươngTiến

 

 

 

Trưởng

Maria Bùi Thị Kim Thanh

15 / 7 / 2013

474/5 Hương Lộ 2

01228860732

Phó

Cêcilia Ng T Minh Nguyệt

15 / 7 / 2013

3/20   Văn Cao

0908482644

Thư ký

Maria Mai Thị Lụa

15 / 7 / 2013

87      Đường Số 8

01657124496

Thủ quỹ

Maria Nguyễn Thị Bích Nga

15 / 7 / 2013

26/1   Đường Số 5

0936740450

 

                        B. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ NHÂN SỐ:     

1. Số HV hoạt động : 15     tăng     5    

    Trong đó nghĩa sĩ  :  3      

2. Số HV tán trợ   :     35    tăng     7  giảm 2 (Chuyển HV hoạt động)

Bảo trợ giáo dân :       2    

Hiện trạng quỹ đơn vị:

- Quỹ cũ còn…….……………….…….......860.000$

                       - Tổng thu……….…………………..........4.770.000$

                       - Tổng chi…………………….……..........5.095.000$

                                - Trong đó

 • Đóng góp HĐ cấp trên…...............1.050.000$
 • Hoa nến……………...….…............1.215.000$
 • Tài liệu…………………..................1.030.000$
 • Xin lễ cho các linh hồn……..............600.000$
 • Ủng hộ Junior GX……….…..............600.000$
 • Ủng hộ Curia Junior …….................800.000$

                           * Quỹ còn tồn……………................... 335.000

III. CÔNG TÁC THỰC HIỆN:

SENIOR:                                                                                              

 1. Thăm gia đình Công giáo bình thường………….60……GĐ……. 72.... lần
 2. Thăm gia đình tôn giáo bạn và không tôngiáo….18…...GĐ……..20….lần
 3. Thăm gia đình có phép chuẩn hôn phối……...….2…….GĐ…...…9…..lần
 4. Thăm gia đình trễ nải khô khan…………...……...2…….GĐ…..….45.. .lần
 5. Thăm gia đình rối…………………...….……….....1……..GĐ..........11....lần
 6. Thăm gia đình bất thuận……………………..…...1……..GĐ...…....4.....lần
 7. Thăm gia đình hội viên (HĐ+TT)……….……......50…....GĐ…...... 81...lần
 8. Thăm bệnh nhân tại bệnh viện………………… 41…...người…....17....lần
 9. Thăm bệnh nhân tại tư gia…………….………...49……người..…129....lần
 10. Dạy giáo lý dự tòng………………….…............. 04……người    …30…lần
 11. Thăm mái ấm Thánh mẫu La Vang……………..57…...người…..…1….lần
 12. Tổ chức đọc kinh các gia đình……………...…..80…....GĐ……….80…lần
 13. Hướng dẫn Lập sổ gia đình công giáo...............2…….GĐ………..2.....lần
 14. Tuyển mộ người và chăm sóc tán trợ (mới)…....7…...người……..10…lần
 15. Thăm và dự họp với Praesidium bạn..……........6… Praesidium...6…..lần
 16. Tuyển mộ người cho các đoàn thểbạn………...1……người…….  1…..lần
 17. Thăm gia đình nhập cư, di dân………………....12……GĐ…..….22…..lần
 18. Thăm công nhân,học sinh,sinh viên tạmtrú…...3…….người…...10…...lần
 19. Giúp sửa và làm bàn thờ cho tân tòng…...…....2….....GĐ  ….…2.….. .lần
 20. Tặng sách báo đạo, chuỗi MC cho tân tòng....  40.....người.......6........lần
 21. Thăm gia đình tân tòng………………………..….5…….GĐ……..12.…..lần
 22. Thăm gia đình dự tòng………………………..….2…….GĐ……...9….....lần
 23. Đón Cha xứcdầu cho bệnh nhân.......................4......người...... ..4.......lần
 24. Đưa đón các em đi lễ và học giáo lý………….…1..…em……..…6…....lần
 25. Giúp hầu( trao)mình Thánh Chúa cho bệnh nhân 5  người.......16.......lần
 26. Đưa đón người già,bệnh tật,neo đơn dự lễ..........3người...........42.......lần
 27. Phân phối tài liệu học tập “Legio Mariae”..............1người.........12........lần
 28. Thăm cha hưu, soeur hưu ...................................4.người ….......8…....lần
 29. Chăm sóc bệnh nhân tại nhà……….……............2 người..........104…...lần

 

TỔNG SỐ GIỜ CÔNG TÁC TRONG 52 TUẦN: 1560 GIỜ

                     Bình quân 2 giờ/ người/ tuần

 

  IV CÁC CÔNG TÁC KHÁC:

 • Tham gia các công tác của giáo xứ và HĐMV/GX phân công.
 • Cộng tác với ban Caritas giáo xứ thăm và phát quà cho người nghèo, trẻ mồ côi.
 • Tham dự các giờ Chầu Thánh Thể hàng ngày do GX phân công.
 • Thăm viếng và dự Thánh Lễ cầu nguyện cho các tín hữu mới qua đời.
 • Kết hợp với Praesidium bạn tổ chức Ngày Họp Bạn.
 • Tham dự học giáo lý Năm Đức Tin và NămTân Phúc Âm hóa.
 • Xóc giỏ nhà thờ.
 • Ủy viên cùng cha Linh giám thăm và chúct Tết các gia đình hội viên hoạt động và tán trợ.

  V. KẾT QUẢ:

 1. Giúp rửa tội người lớn…………………..….6….người
 2. Đón Cha xức dầu bệnh nhân……………...4.…người
 3. Giúp hầu( trao) mình thánh chúa………....4…,người
 4. Tuyển mộ hội viên mới (hoạt động)…….…5….người
 5. Tuyển mộ hội viên tán trợ……………….….7…người
 6. Giúp hợp thức hóa Hôn Phối……………….4 đôi.
 7. Đem người nhận Bí tích Thêm Sức………..2…người

                 Các kết quả khác :

 • Giúp phó linh hồn cho bệnh nhân 16 người.
 • Cùng Cha Linh Giám tổ chức cho HV đi xuất du, hành hương Đức Mẹ Bãi dâu Vũng Tàu và Đức Mẹ Tà Pao 14  người / 2 lần.

VI. SINH HOẠT:

 • Buổi họp hàng tuần: lúc 18 giờ 30  ngày thứ hai
 • Địa điểm: phòng Hiệp Nhất giáo xứ Thiên Ân
 • Tỷ lệ 85%

 VII. NHẬN XÉT

Ưu điểm: Hội viên nhiệt tình hăng say trong công tác tông đồ, luôn hiệp nhất yêu thương hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động.

Tồn tại chính: Công tác gỡ rối và thăm gia đình khô khan chưa đạt được kết quả mong muốn.

 

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG TỚI

 • Động viên các anh chị hội viên tiến lên bậc nghĩa sĩ.
 • Khuyến khích hội viên học hỏi, chia sẻ thủ bản và thánh hóa bản thân.
 • Tuyển mộ thêm hội viên hoạt động, tán trợ và junior.

 IX. KẾT LUẬN:

     Kính thưa Cha Linh Giám và quý anh chị trong hội đồng Curia, trên đây là những công tác nhỏ bé mà Praesidium chúng con đã thực hiện được trong một năm qua. Dù đã cố gắng nhưng chúng con tự cảm thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Kính mong Cha và quý anh chị tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ để chúng con đạt được nhiều kết quả tốt hơn trong công tác tông đồ.

                               Chúng con xin chân thành cám ơn và kính chào

                                           Gx. Thiên Ân  Ngày 28 tháng 5 năm 2014

 

             Ý kiến Cha Linh Giám                                    Trưởng Praesidium

              Phaolô Võ Phương Tiến                              Maria Bùi Thị Kim Thanh

 
Xem kết quả: / 10
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday537
mod_vvisit_counterYesterday1603
mod_vvisit_counterThis week3689
mod_vvisit_counterLast week10693
mod_vvisit_counterThis month32883
mod_vvisit_counterLast month52052
mod_vvisit_counterAll days2682133

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2019

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62