PHÚC TRÌNH ĐỊNH KỲ 2014-2015
Đăng bởi CeciliaMinhNguyet   
Thứ tư, 27 Tháng 5 2015 08:18

                                                                                 

                                                          PER MARIAM AD JESUM

                                                                                          Mẫu B/2015

                                            PHÚC TRÌNH ĐỊNH KỲ

 • Thánh hiệu Præsidium.ĐỨC MẸ TRINH VƯƠNG Phúc trình lần thứ: 13
 • Từ  tháng 6/2014  đến tháng 5/2015
 • Ngày thành lập 26/05/1999 tại Giáo xứ Thiên Ân Giáo hạt Tân Sơn Nhì.

LỜI MỞ ĐẦU:

Kính thưa Cha Linh Giám, kính thưa Hội đồng Curia Bình tân. Được sự phân công của anh trưởng Curia, Pr, Đức Mẹ Trinh Vương xin được phúc trình những công tác tông đồ mà chúng con đã thực hiện trong một năm qua.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Præsidium hoạt động tông đồ chủ yếu trong hai giáo họ Vô Nhiễm và Chư Thánh giáo xứ Thiên Ân thuộc giáo hạt Tân Sơn Nhì.

 1. Địa bàn hoạt động, số giáo dân, dân số, đời sống tinh thần và vật chất:

- Giáo họ Chư Thánh từ đường Kênh Nước Đen dọc đường Bình Long đến Đường số 1 gồm: 368 gia đình Công giáo và 1687 giáo dân.

- Giáo họ Vô Nhiễm từ Đường số 1 đến Hương lộ 2 qua Bình trị Đông gồm: 335 gia đình Công giáo và 1385 giáo dân.

- Đời sống: Số gia đình Công giáo sống xen lẫn với các gia đình tôn giáo bạn và gia đình di dân. Đa số là dân lao động hoặc công nhân.

 1. Thuận lợi và khó khăn chính về nhân sự, Giáo xứ, khu vực, xã hội

- Thuận lợi: được sự quan tâm của Cha Chánh xứ, Cha Linh giám và sự giúp đỡ của HĐMV, ban điều hành các giáo họ, các anh chị em trong đội nhiệt tình hăng say, hiệp nhất yêu thương để hoàn thành tốt các công tác tông đồ.

- Khó khăn: Địa bàn hoạt động khá rộng, người Công giáo sống rải rác với các gia đình tôn giáo bạn, đa số là dân lao động, số hội viên không nhiều nên công tác tiếp cận khó khăn.

 

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

 1. BAN ỦY VIÊN:

Chức vụ

Tên thánh – Họ và tên

Ngày bổ nhiệm

Địa chỉ

Điện thoại

Linh giám

Cha Phaolo Võ Phương Tiến

 

G.X Thiên Ân

 

Trưởng

Cecilia Nguyễn Thị Minh Nguyệt

10/04/2015

3/20 Văn Cao

0908482644

Phó

Maria Nguyễn Thị Hằng

10/04/2015

111/47 Đường số 1

0909190164

Thư Ký

Maria Mai Thị Lụa

10/04/2015

87 Đường số 8

01268871103

Thủ Qũy

Anê Bùi Thị Minh Thân

10/04/2015

11/4 Trương Phước Phan

01685305421

 
 1. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ NHÂN SỐ:
 1. Số Hội viên hoạt động 15  tăng.. 2 giảm 2 ( 1chuyển chỗ ở, 1 chuyển tán trợ )

Trong đó Nghĩa sĩ 4  

 1. Số Hội viên Tán trợ 40 tăng 6 giảm 1 (mất)

 

* Hiện trạng quỹ đơn vị:

 • Cũ còn: 335.000
 • Tổng thu: 6.133.000
 • Tổng chi: 5.333.000

Trong đó:

Đóng góp Hội đồng cấp trên:....................................1.280.000

Mua tài liệu học tập:................................................. 1.168.000

Hoa. nến: ................................................................. 1.085.000

Xin lễ cho các linh hồn hội viên:....................................600.000

Ủng hộ Junior giáo xứ:...................................................700.000

Ủng hộ Curia Junior:......................................................500.000

 • Còn tồn: 1.135.000

 

III. CÔNG TÁC THỰC HIỆN:

 1. SENIOR:

1.Thăm gia đình Công giáo bình thường ................................52 GĐ / 63 lần

2.Thăm gia đình tôn giáo bạn và không tôn giáo ....................18 GĐ / 24 lần

3.Thăm gia đình rối................................................................... 3 GĐ / 12 lần

4.Thăm gia đình trễ nải khô khan..............................................6 GĐ / 18 lần

5.Thăm gia đình có phép chuẩn hôn phối.................................2 GĐ / 16 lần

7.Thăm bệnh nhân tại bệnh viện .........................................24 người / 8 lần

8.Thăm bệnh nhân tại tư gia .............................................. 42 người /142 lần

9.Thăm gia đình Dự tòng ............................................................ 2 GĐ / 6 lần

10.Thăm gia đình Tân tòng........................................................4 GĐ  / 20 lần

11.Dẫn đưa người đến lớp Giáo lý Dự tòng...............................3 người / 3 lần

13. Hướng dẫn lập thủ tục rửa tội cho trẻ em................................ 7 em/ 7 lần

16.Phụ giúp việc cho các lớp giáo lý:.............................................3 lớp / 3 lần

22.Thăm Nhà hưu dưỡng, cơ sở từ thiện xã hội : ...................40 người / 3 lần

23.Thăm gia đình nhập cư, di dân ...............................................1 GĐ / 5 lần

28.Thăm trẻ em không đến lớp giáo lý .........................................1 em / 4 lần

29.Đưa đón các em đi lễ và học giáo lý ........................................1 em / 1 lần

30.Đưa đón người già, bệnh tật, neo đơn dự lễ bệnh nhân  ...3 người / 28 lần

31.Thăm gia đình Hội viên (HĐ + TT) ......................................  48 GĐ / 66 lần

34.Tuyển mộ Hội viên hoạt động mới.........................................2 người / 2 lần

35.Tuyển mộ và chăm sóc tán trợ (mới).....................................6 người / 6 lần

36.Tuyển mộ người cho các đoàn thể bạn.................................1 người / 1 lần

37. Tặng sách báo Đạo , chuỗi MC cho Dự Tòng, Tân Tòng...72 người / 2 lần

38.Giúp sửa nhà, bàn thờ cho Tân tòng ....................................    3 GĐ / 3 lần

39.Tổ chức đọc kinh các gia đình ............................................. 43 GĐ / 43 lần

41. Lập sổ gia đình công giáo......................................................   3 GĐ / 3 lần

42.Đón cha xức dầu bệnh nhân..................................................3 người / 3 lần

43.Giúp hầu (trao) Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân ...............5 người / 5 lần

45.Phân phối,cổ động tập san “Legio” và sách báo Cônggiáo 16 người /12 lần

47.Chăm sóc bệnh nhân tại gia ...............................................2 người /104 lần

Tổng số giờ công tác trong 52 tuần

1582 giờ

Bình quân 2 giờ/ người/ tuần

 

IV. CÁC CÔNG TÁC KHÁC:

Tham gia và chu toàn các công tác của giáo xứ và HĐMV. phân công:

- Cộng tác với ban Caritas giáo xứ: nấu cơm từ thiện, thăm và phát quà cho gia đình khó khăn.

- Phụ trách giờ chầu của Legio hàng ngày.

- Ủy viên cùng cha Linh giám thăm và chúc tết các gia đình hội viên hoạt động và tán trợ.

- Thăm viếng và dự thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu mới qua đời.

- Kết hợp với Pr. bạn tổ chức ngày họp bạn.

 

V. KẾT QUẢ:

2. Đưa  người lớn nhận bí tích nhập đạo .................  1 người

3. Đưa trẻ em rửa tội ................................................ 1 em

5. Giúp gỡ rối, hợp thức hóa Hôn phối ..................... 1 đôi

7. Đưa người nhận Bí tích Thêm sức ....................... 1 người

8. Đón cha Xức dầu bệnh nhân ............................... 3 người

9. Đưa số người bỏ Phục sinh đến Tòa hòa giải .... 1 người (21 năm)

10. Giúp hầu (trao) Mình Thánh Chúa.................... 5 người

11. Tuyển mộ hội viên hoạt động mới.......................2 người

12. Tuyển mộ hội viên tán trợ mới........................... 6 người

Kết quả khác: Giúp phó linh hồn  6 người

 

VI. SINH HOẠT:

 • Buổi họp lúc: 18g30  Thứ Hai hàng tuần.
 • Địa điểm : Phòng Hiệp nhất giáo xứ
 • Tỷ lệ: 80%

 

VII. NHẬN XÉT:

Ưu điểm: Các anh chị hội viên nhiệt tình , hăng say trong công tác tông đồ, luôn hiệp nhất yêu thương hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động.

Tồn tại: Công tác gỡ rối chưa đạt được kết quả như mong muốn.

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG TỚI:

- Động viên để các anh chị tiến lên bậc nghĩa sĩ

- Khuyến khích hội viên học hỏi chia sẻ thủ bản và thánh hóa bản thân.

- Tuyển mộ thêm hội viên hoạt động và tán trợ.

IX. KẾT LUẬN:

Kính thưa Cha linh giám và quý anh chị trong hội đồng Curia, trên đây là những kết quả nhỏ bé mà Pr. chúng con đã thực hiện được trong một năm qua. Dù đã cố gắng nhưng chúng con cảm thấy vẫn còn nhiều thiếu xót. Kính mong Cha và quý anh chị cầu nguyện và giúp đỡ để chúng con đạt được nhiều kết quả hơn trong công tác tông đồ. Kính chúc Cha và quý anh chị được nhiều sức khỏe và tràn đầy hồng ân của Chúa và Đức Mẹ Maria.

Chúng con xin chân thành cảm ơn.

                                                                               Ngày 26 tháng 05 năm 2015

       Ý Kiến Cha Linh Giám                                            Trưởng Præsidium

                                                      

     Phaolo Võ Phương Tiến                                Cecilia Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 
Xem kết quả: / 4
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday534
mod_vvisit_counterYesterday1603
mod_vvisit_counterThis week3686
mod_vvisit_counterLast week10693
mod_vvisit_counterThis month32880
mod_vvisit_counterLast month52052
mod_vvisit_counterAll days2682130

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2019

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62