THỦ BẢN GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG
Đăng bởi mvtt   
Thứ tư, 17 Tháng 10 2012 07:37

THỦ BẢN GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG

Không để được phục vụ nhưng để phục vụ
(Mt 20, 28)


Phần I

ĐIỀU LỆ

GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG

I. Danh Hiệu

Điều 1 : Danh hiệu là Gia Đình Tận Hiến Đồng Công (Gia Đình Đức Mẹ), một ngành Cộng Sự của Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc, một Tổ chức đặc biệt của Dòng Đức Mẹ Đồng Công trong việc Truyền Giáo (HP. 105).

II. Mục Đích

Điều 2 : Mục đích chính yếu của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công là thánh hoá bản thân, sống ơn gọi Kitô hữu, luyện tập cho mọi người trong gia đình biết sống thánh thiện theo gương mẫu Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse. Vì chính Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta sống thánh: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng Trọn Lành” (Mt 5, 48).

Điều 3 : Mục đích thứ hai là cộng tác việc truyền giáo của Hội Dòng Đồng Công, hoạt động tông đồ, nêu cao chứng tá Tin Mừng nơi gia đình, giáo xứ và xã hội, để gia đình được luôn thăng tiến trong Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến và các nhân đức Kitô giáo, làm muối, men và ánh sáng giữa trần thế.

III. Phương Thế

Điều 4 : Phương thế để nên thánh là tận hiến cho Trái Tim Mẹ Maria, noi gương các nhân đức của Mẹ, nhờ Mẹ đến với Chúa. Chính Mẹ Maria là người huấn luyện chúng ta nên thánh.

Điều 5 : Để tham dự sứ vụ Truyền Giáo của Hội Dòng, anh chị em Gia Đình Tận Hiến Đồng Công có bổn phận xây dựng Giáo Hội ngay trong môi trường gia đình và giáo xứ, tích cực sống thánh thiện, tham gia các sinh hoạt Gia Đình Tận Hiến Đồng Công và cộng tác với các Vị Chủ Chăn, các tu sĩ và các thành phần Dân Chúa trong việc xây dựng phát triển giáo xứ ngày càng tốt đẹp.

Điều 6 : Vì cánh đồng Truyền Giáo mênh mông, mùa màng bao la mà thợ gặt lại ít, Gia Đình Tận Hiến Đồng Công là những cộng sự viên Truyền Giáo của Hội Dòng Đồng Công (HP), vì thế GĐTHĐC có một đường lối sống đạo phong phú, một phương pháp sống Tin Mừng thích hợp để thăng tiến gia đình, vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

IV. Điều Kiện Gia Nhập

Điều 7 : Những Kitô hữu từ 18 tuổi trở lên có thiện chí muốn sống đời sống Công Giáo hoàn hảo để nên thánh và làm việc tông đồ đều có thể gia nhập Gia Đình Tận Hiến Đồng Công. Trường hợp người xin gia nhập dưới 18 tuổi, phải có sự đồng ý của cha mẹ và do Ban Phục Vụ Miền quyết định.     

Điều 8 : Người muốn gia nhập Gia Đình Tận Hiến Đồng Công cần có thời gian tìm hiểu; và sau khi đuợc giới thiệu, chính họ phải làm đơn xin gia nhập theo mẫu riêng nơi những người hữu trách và gửi về Văn Phòng GĐTHĐC.

V. Việc Gia Nhập

Điều 9 : Vào dịp gia nhập Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, người xin gia nhập sẽ hồi tâm cầu nguyện và học hỏi ít là ba ngày trọn. Địa điểm và chương trình hồi tâm sẽ do Văn Phòng Phụ Trách GĐTHĐC chỉ định.

Điều 10 : Khi gia nhập, đương sự phải thực hiện nghi thức Tận Hiến cho Trái Tim Mẹ Maria (có nghi thức và bản kinh riêng) với sự hiện diện của linh mục hoặc tu sĩ phụ trách của Dòng, trước hoặc sau thánh lễ.

VI . Thực Hiện Việc Tận Hiến Bề Ngoài

Điều 11 : Hằng ngày đọc lại kinh Tận Hiến ít là một lần.

Điều 12 : Hằng ngày năng than thở câu “Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”.

Điều 13 : Hằng ngày đọc 50 kinh Mân Côi. Cố gắng đọc chung cả gia đình, vì “Kinh Mân Côi là lời kinh của gia đình và cho gia đình…” (RVM số 41).

Điều 14 : Trong gia đình thiết lập bàn thờ tôn kính Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse cách xứng đáng.

Điều 15 : Tôn sùng Thánh Thể cách đặc biệt, nhất là bằng việc dọn lòng rước Mình Thánh Chúa vào các ngày lễ kính Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse.         

Điều 16 : Hằng ngày hoặc ít là hằng tuần, đặc biệt là khi tĩnh tâm, cầu nguyện, sinh hoạt GĐTHĐC, đọc hay nghe và suy niệm một đoạn Sách Thánh để sống Lời Chúa.

VII. Sống Tận Hiến Bề Trong

Điều 17 : Tận hiến bề ngoài mà thôi chưa đủ, người đã tận hiến cho Trái Tim Đức Mẹ phải cố gắng sống tận hiến bề trong mới đạt mục đích của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công. Vì thế, họ phải ân cần chuyên tâm sống tận hiến trước, rồi sẽ giúp cho gia đình mình cũng biết sống tận hiến, để chính Trái Tim Đức Mẹ huấn luyện mọi người nên thánh.

Điều 18 : Sống tận hiến bề trong cho Trái Tim Đức Mẹ là:

- Sống lệ thuộc vào Đức Mẹ như Chúa Hài Nhi xưa đã sống lệ thuộc vào Đức Mẹ ( Lc 2, 51).

- Sống với Chúa và Đức Mẹ như một trẻ thơ trong mọi việc làm hằng ngày cũng như trong mọi biến cố thường gặp.

- Biết tin cậy, yêu mến, phó thác vào Chúa và Đức Mẹ.                        

- Truớc khi làm việc gì cũng cố gắng cậy nhờ Mẹ, làm vì yêu Chúa và Đức Mẹ.

Điều 19: Hằng ngày cố gắng luyện tập :

- Sống hiền từ, tha thứ, nhẫn nhục với mọi người, nhất là những người trong gia đình mình.

- Sống khiêm tốn, bác ái và quảng đại với tha nhân.

Điều 20 : Luôn tránh các tội trọng, tội mọn cố tình. Nếu lỡ phạm tội, hãy khiêm nhượng thống hối xin Chúa và Đức Mẹ tha thứ, tin tưởng ở lòng thương xót Chúa, tìm dịp xưng tội sớm nhất có thể.

Điều 21 : Trước mọi biến cố to nhỏ của cuộc đời, nhất là trước mọi thử thách, đau khổ, hãy cầu nguyện tha thiết để có thể vâng ý Chúa và Đức Mẹ.

Điều 22 : Tôn kính, yêu mến và trung thành với Đức Thánh Cha và Giáo Hội Công Giáo Rôma.

Điều 23 : Tại giáo họ hay giáo xứ của mình, những người thuộc Gia Đình Tận Hiến Đồng Công hãy vâng phục và hiệp nhất với các Vị Chủ Chăn, cộng tác với các Ngài trong việc xây dựng một cộng đoàn yêu thương và thánh thiện.

         

VIII. Nhiệm vụ Cha Mẹ với Tận Hiến Gia Đình    

Điều 24: Cha mẹ thuộc Gia Đình Tận Hiến Đồng Công cố liệu cho gia đình mình được tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria vào các dịp lễ kính Đức Mẹ, hoặc ngày nào thuận tiện cho gia đình.

- Tận hiến theo bản kinh có sẵn.

- Mời linh mục hoặc tu sĩ của Dòng đến tham dự và chứng giám thì càng tốt; nếu không có linh mục hoặc tu sĩ đến dự thì cha mẹ tổ chức và chứng kiến việc tận hiến của gia đình mình cũng đủ.      

Điều 25 : Gia đình là một Giáo Hội thu nhỏ, là cung thánh bảo vệ sự sống, là mái ấm đầy ắp yêu thương, là ngôi trường đầu tiên giáo dục sự thánh thiện và nhân bản. Vì thế, cha mẹ thuộc Gia Đình Tận Hiến Đồng Công tích cực sống ơn gọi cha mẹ Kitô hữu và nỗ lực giáo dục con cái về phương diện đức tin và nhân bản.

Điều 26 : Cha mẹ thuộc Gia Đình Tận Hiến Đồng Công hết sức sống chứng tá Tình Yêu Thiên Chúa trong đời sống Hôn Nhân và nêu gương sáng cho con cái trong đời sống cầu nguyện, yêu thương, hiệp nhất nơi gia đình, giáo xứ và xã hội.

IX. Con Cái với Tinh Thần Tận Hiến

Điều 27: Con cái của cha mẹ Gia Đình Tận Hiến Đồng Công cũng được học hỏi, sinh hoạt và giúp đỡ để tập sống tinh thần Gia Đình Tận Hiến Đồng Công.

X. Tĩnh Tâm Hằng Năm

     và Họp Mặt Chia Sẻ Hằng Tháng

Điều 28: Những thành viên GĐTHĐC trong Gia Đình Xứ hay Gia Đình Miền, hằng năm phải gặp nhau tĩnh tâm, hâm nóng tâm hồn một ngày, tại một địa điểm vào một dịp thuận tiện.

Điều 29 : Những thành viên Gia Đình Tận Hiến Đồng Công trong một họ đạo hay một giáo xứ, hãy tích cực họp mặt với nhau mỗi tháng ít là một lần, tại một địa điểm thích hợp, để cùng nhau cầu nguyện, trao đổi kinh nghiệm sống đạo, khuyến khích nâng đỡ nhau sống tận hiến. Trong dịp này nên chân thành góp ý, sửa bảo nhau nếu cần, để việc thánh hoá bản thân và gia đình mình được thăng tiến hơn.

XI . Quyền lợi

Điều 30: Vì là những cộng sự viên truyền giáo của Dòng, nên những người thuộc Gia Đình Tận Hiến Đồng Công sẽ được hưởng các ơn ích thiêng liêng, là thông phần - khi còn sống cũng như lúc qua đời - các thánh lễ, các việc lành, các lời cầu nguyện của mọi linh mục, tu sĩ Dòng Đồng Công và mọi thành viên Gia Đình Tận Hiến Đồng Công.

Điều 31: Khi yếu bệnh, nhất là khi nguy tử, được anh chị em Gia Đình Xứ thăm viếng ủi an. Khi qua đời, được toàn thể anh chị em Gia Đình Tận Hiến Đồng Công khắp nơi hiệp lời cầu nguyện.

XII. Ra khỏi Gia Đình Tận Hiến Đồng Công

Điều 32:

a/ Thành viên Gia Đình Tận Hiến Đồng Công tự ý xin ra khỏi Gia Đình Tận Hiến Đồng Công.

b/ Thành viên Gia Đình Tận Hiến Đồng Công bỏ sinh hoạt tĩnh tâm chung với Gia Đình Xứ hơn sáu tháng không lý do được kể là tự ý ra khỏi Gia Đình Tận Hiến Đồng Công.

c/ Thành viên Gia Đình Tận Hiến Đồng Công mắc tội nặng gương mù công khai, khích bác chống đối, gây mất đoàn kết, Văn Phòng GĐTHĐC đã nhắc nhở cảnh cáo nhiều lần vẫn cố chấp, được kể là không còn thuộc Gia Đình Tận Hiến Đồng Công.

 

 
Xem kết quả: / 4
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1736
mod_vvisit_counterYesterday1808
mod_vvisit_counterThis week10815
mod_vvisit_counterLast week13590
mod_vvisit_counterThis month49564
mod_vvisit_counterLast month64745
mod_vvisit_counterAll days2524437

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2019

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62