HUYNH ĐOÀN ĐAMINH GX THIÊN ÂN MỪNG BỔN MẠNG 2019

Mừng Lễ Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa bổn mạng Huynh Đoàn Đaminh Giáo Xứ Thiên Ân.
Thánh Lễ tạ ơn mừng bổn mạng lúc 17 giờ 30 tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Ân
Xem toàn bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )