KỶ NIỆM 22 NĂM THỤ PHONG LM CHA CHÁNH XỨ PHERO NGUYỄN VĂN TÂM

Thánh Lễ Tạ Ơn tại Thánh Đường GX Thiên Ân.
Lúc 17 giờ 30 ngày 09-06-2020.

Ngày này cách đây 22 năm

Theo Dòng Thời Gian 22 Năm.
“Tình yêu Đức Kitô thôi thúc tôi” (2 Cr 5,14).