LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESU. BỔN MẠNG GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM GX THIÊN ÂN. 11-06-2021

Vì dịch bệnh CoviD nên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm không tổ chức mừng bổn mạng.
Xin hiệp ý cầu nguyện.