LỄ KÍNH THÁNH TERESA-AVILA BỔN MẠNG CA ĐOÀN TRESA-AVILA GX THIÊN ÂN

  Ngày 15-10-2020 lễ kính Thánh Teresa Giesu bổn mạng ca đoàn Teresa Avila Giáo Xứ Thiên Ân.
Ca Đoàn Teresa Avila trước đây là ca đoàn Martino. Được chính thức đổi tên thánh hiệu và được Cha Chánh Xứ Phero Nguyễn Văn Tâm ấn chuẩn vào ngày 28-07-2020.
  Vào ngày 15-10-2020 Ca đoàn đã bầu lại ban đều hành mới gồm:

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH CA ĐOÀN

1 Phêrô Nguyễn Thê Hoan             Trưởng Ca Đoàn

2 Đôminicô Đinh Quốc Tuấn         Phó Ca Đoàn

3 Gioan B Ninh Quốc Tuấn           Ca trưởng

4 Gioan B Vương Văn Sáng           Thư Ký

5 Anna Nguyễn Thị Ngọc Ánh       Thủ Quỹ

Xem ảnh liên hoan

Xem ảnh Thánh Lễ

  Trước thánh lễ Cha chánh xứ làm phép ảnh Thánh Teresa Avila cho ca đoàn
  Thánh lễ mừng bổn mạng đầu tiên sau khi chính thức tách từ Giáo Họ Martino, trong thánh lễ đồng tế hôm nay có Cha chánh xứ Phero, Cha Micae Đỗ Minh Khang phó xứ Thánh Khang.
  Sau thánh lễ là tiệc mừng bổn mạng ca đoàn tại hoa viên giáo xứ

LÀM PHÉP ẢNH THÁNH TERESA AVILA


Ảnh: Trần Anh

Liên Hoan

Ảnh Cây Viết Chì Nhỏ