Lễ Thánh Philiphe Phan Văn Minh bổn mạng lễ sinh GX Thiên Ân 02-07-2020

Lễ Thánh Philiphe Phan Văn Minh bổn mạng ban lễ sinh GX Thiên Ân
Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng lúc 17 giờ 45 ngày 02-07-2020

 Chiều 02-07-2020 Cha Phó Guise Nguyễn Thuận Hải phó xứ Thiên Ân  đã chủ sự Lễ Kính Thánh Philiphe Phan Văn Minh , Bổn mạng các em Lễ Sinh GX Thiên Ân.
   Philipphê  Phan Văn Minh, Sinh năm 1815 tại Cái Mơn, Vĩnh Long, Linh mục, bị xử trảm ngày 3/07/1853 tại Ðình Khao dưới đời vua Tự Ðức.ĐứcLêo XIII suy tôn cha Philiphê Phan Văn Minh lên bậc chân phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 3/07.Ngài được Đức Thánh Cha Piô XII phong Á thánh ngày 5-3-1950, và ngày 12-6-1954 được tuyên phong hiển thánh.
  Ban Lễ Sinh giáo xứ Thiên Ân hiện có 40 em. Xin cho các em biết noi gương Thánh Bổn mạng luôn siêng năng phục vụ bàn thờ và yêu mến Thánh Thể để trở nên người có nhân bản, trưởng thành, đạo đức và thánh thiện.
Sau Thánh Lễ là tiệc liên hoan của các em. Trong buổi liên hoan này Cha chánh xứ Phêrô đã giới thiệu cho ban lễ sinh Thánh quan thầy mới để các em chọn mừng bổn mạng cho năm sau. Đó là Thánh Đaminh Saviô, như vậy ngày lễ bổn mạng mới của ban lễ sinh GX Thiên Ân vào ngày kính Thánh Đaminh Saviô chứ không còn là ngày kính thánh Philiphe Phan Văn Minh nữa.

Xem toan bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )