TRANG ẢNH NGHỆ THUẬT CHIÊM NIỆM: MỘT MÌNH

MỘT MÌNH
Chiều thu thơ thẩn một mình
Nhớ ai mắt biếc môi xinh thuở nào
Một mình lòng bỗng nao nao
Thoáng trong chiều muộn bóng đào lướt qua
Một mình… ồ… chỉ mình ta
Tim đau hồn vỡ… mình ta… một mình
Chỉ là một thoáng mơ xinh
Vì yêu nên ngỡ bóng hình người xưa
Một mình đón một mình đưa
Đón thu vừa đến tiễn đưa hạ tàn
Một mình suy nghĩ miên man
Em đi để lại thu vàng buồn thiu
Một mình trong cõi cô liêu
Nai vàng ngơ ngác ngắm chiều mờ sương
Một mình nhớ một mình thương
Tiếng thu trĩu nặng vấn vương một mình
Trách em sao quá vô tình
Em quên lời hứa duyên mình gió bay
Thu về cho mắt thêm cay
Men thu chưa cạn… ta say mất rồi!…
Thơ: Tho Thi