MỪNG BỔN MẠNG GIÁO HỌ MÔNG TRIỆU GIÁO XỨ THIÊN ÂN 15-08-2021.

  NGÀY 15 – 08 – 2021 LỄ KÍNH ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI.
NGÀY MỪNG BỔN MẠNG GIÁO HỌ MÔNG TRIÊU GX THIÊN ÂN.

  Trong hoàn cảnhi dịch Covid 19. Saigon đang trong thời gian cách ly nên Giáo Họ mừng bổn mạng trong sự âm thầm, không thể tổ chức thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng.
  Vậy xin cộng đoàn Giáo xứ nói chung và Giáo Họ Mông Triệu nói riêng, chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo Họ Mông Triệu, cầu nguyện cho nhau, xin Đức Trinh Nữ Maria luôn gìn giữ Giáo Họ Mông Triệu và tất cả mọi người luôn trong bình an giữa khủng hoảng của cơn dịch bệnh.

  Xin cùng xem lại hình ảnh Giáo Họ Mông Triệu mừng bổn mạng năm 2019
Xem toàn bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )