MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.BỔN MẠNG GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GX THIÊN ÂN.

Thánh Lễ tạ ơn mừng bổn mạng lúc 16 giờ 30 ngày 14 tháng 11 năm 2021.
Tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Ân
Xin kính mời cộng đoàn hiệp thông tham dự.

Hình ảnh bổn mạng Giáo Họ Các Thánh Tử Đạo năm 2020 ( Click Here )