MỪNG LỄ KÍNH ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA 01-01-2021 BỔN MẠNG HUYNH ĐOÀN ĐAMINH

Giáo Xứ Thiên Ân mừng kính trọng thể lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa ngày 01-01-2021.
Bổn Mạng Huynh Đoàn Gáo Dân Đaminh Giáo Xứ Thiên Ân.

Xem toàn bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )