Mừng Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Bổn mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm GX Thiên Ân 2020

Mừng Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Bổn mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm GX Thiên Ân 2020

Xem toàn bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )