NÉT ĐẸP ĐẦU XUÂN.: Thánh lễ 17 giờ chúc thọ các cụ từ 70 tuổi trở lên tại GX Thiên Ân.

NÉT ĐẸP ĐẦU XUÂN.

Thánh lễ 17 giờ chúc thọ các cụ từ 70 tuổi trở lên tại GX Thiên Ân.
Sau Thánh Lễ Cha Chánh Xứ Phero gởi tặng các cụ một kỷ niệm chương, đánh dấu các cụ là những bậc cao niên trong Giáo Xứ mà Thiên Chúa đã gìn giữ và chúc phúc cho các cụ, và cũng là những tấm gương cho con cháu noi theo.

Anh Cây Viết Chì Nhỏ và Trần Anh.
Xem toàn bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )