Nhà Thờ Giáo Xứ Thiên Ân chuẩn bị thay Bàn Thờ mới, Hai Tòa Đức Mẹ và Thánh Giuse. 16-03-2020

Sáng nay 16 tháng 03 năm 2020 Cha Chánh Xứ Phero va HĐMVGX tiến hành tiếp theo chỉnh sửa Gian Cung Thánh đợt 2.
  Lần chỉnh sửa này, thay bàn thờ mới, thay hai tòa Đức Mẹ và Thánh Giuse, Tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse  Bục Giảng, tất cả được thay thế chất liệu gỗ.Mặt Bàn Thờ Mới


Tòa Đức Mẹ Và Thánh Giuse
 
Chuẩn bi di dời bàn thờ cũ


Thi công


Mô hình lúc hoàn chỉnh.