GIÁO XỨ THIÊN ÂN. GP-SAIGON: RAO HÔN PHỐI THÁNG 01-2021

01
– Rao lần 1: Ngày 27/12/2020.
– Rao lần 2: Ngày 03/01/2021.
– Rao lần 3: Ngày 10/01/2021.
Bên nam: Anh PHRO LÊ NGUYỄN CƯỜNG PHÚ.
Sinh ngày: 09/01/1995, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ – Giáo phận Saigon.
Tước ở Giáo xứ Thông Nhất – Giáo phận Xuân Lộc.
Con ông: Giuse Lê Minh Dương – và bà Maria Nguyễn Thị Lăng Ba.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chi MARIA NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH.
Sinh ngày: 25/03/1996, tại Mỹ Tho – Tiền Giang.
Hiện ở tại Giáo xứ Bình Sơn – Giáo phận Saigon.
Trước ở Giáo xứ Chính Tòa – Giáo phận Mỹ Tho.
Con ông: Giuse Nguyễn Việt Cường – và bà Anna Lê Thị Châu Sa.


02
– Rao lần 1: Ngày 03/01/2020.
– Rao lần 2: Ngày 10/01/2021.
– Rao lần 3: Ngày 17/01/2021.

Bên nam: Anh Phero TRẦN THANH DANH.
Sinh ngày: 28/01/1993, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Anphongso Trần Văn Cang – và bà Maria Võ Thị Kim Loan.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Anna TRẦN THỊ KHÁNH TIÊN.
Sinh ngày: 06/03/1996, tại Đồng Nai.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Bình Sơn – Giáo phận Xuân Lộc.
Con ông: Đaminh Vũ Minh Dũng – và bà Anna Trần Thị Yến Phượng.


03
– Rao lần 1: Ngày 03/01/2020.
– Rao lần 2: Ngày 10/01/2021.
– Rao lần 3: Ngày 17/01/2021

Bên nam: Anh ĐAMINH LÊ HOÀNG VŨ.
Sinh năm:1994,
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Sagon.
Con ông: Lê Hoàng Dũng – và bà Lê Thị Xuân Mai.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị Maria VŨ HOÀNG DUNG.
Sinh năm 1995.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Phú Hạnh –  Giáo Phận Saigon.
Con ông: Anton Vũ Đình Tuấn – và bà Cecilia Đỗ Hằng Anh Nga.


04
– Rao lần 1: Ngày 03/01/2020.
– Rao lần 2: Ngày 10/01/2021.
– Rao lần 3: Ngày 17/01/2021

Bên nam: Anh Vinh Sơn LÊ TRẦN ĐÌNH HOÀNG.
Sinh ngày 23/07/1984,
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Tân Bình – Giáo phận Xuân Lộc.
Con ông: Vinh Sơn Lê Đức Tiến – và bà Maria Trần Thị Ngọc Anh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị Anna NGUYỄN HOÀNG NGỌC THÙY.
Sinh ngày 25/03/1992.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Tân Thành Giáo Phận Xuân Lộc.
Con ông: Phero Nguyễn Văn Mười – và bà Anna Hoàng Thị An.


05
– Rao lần 1: Ngày 24/01/2020.
– Rao lần 2: Ngày 31/01/2021.
– Rao lần 3: Ngày 07/01/2021
Chuẩn khác đạo.
Bên nam: Anh NGUYỄN TẤN LỘC.
Sinh: ngày 20/03/1993, tại Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Nguyễn Văn Thuận – và bà Lương Thị Thái Hà.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Maria VÕ THỊ THU THỦY.
Sinh ngày: 16/06/1993, tại Đồng Nai.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Gò Mây – Giáo phận Saigon.
Con ông: Đaminh Võ Minh Sự – và bà Maria Phạm Thị Tố Tâm.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,