GIÁO XỨ THIÊN ÂN. GP-SAIGON: RAO HÔN PHỐI THÁNG 09 -2020

RAO HÔN PHỐI THÁNG 09 – 2020

01
– Rao lần 1: Ngày 06/09/2020.
– Rao lần 2: Ngày 13/09/2020.
– Rao lần 3: Ngày 20/09/2020.
Bên nam: ANH GIUSE PHẠM NGỌC HIẾU.
Sinh ngày: 25/10/1985. Tại TP HCM.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Bình Thuận – Giáo phận Sàigòn.
Trước ở Giáo Xứ Thiên Ân – GP Sàigòn.
Con ông: Giuse Phạm Thọ Minh – Và bà Maria Phạm Thị Lắm.
   XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị ĐỖ THỊ TUYẾN NHUNG.
Sinh ngày: 09/11/1988. Tại Sàigòn.
Hiện Đang ở tại: Giáo xứ Chợ Cầu – Giáo phận Sàigòn.
Con ông: Đỗ Hoàng Nhi – Và bà Nguyễn Thị Nha.

———————————————————————–

02
– Rao lần 1: Ngày 06/09/2020.
– Rao lần 2: Ngày 13/09/2020.
– Rao lần 3: Ngày 20/09/2020.
Bên nam: Anh Phêrô TRẦN PHÚC KHIỂN ( tân tòng )
Sinh ngày 10/03/…tại: Quảng Trị.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Tân Hương – Giáo phận Sàigòn.
Con ông: Trần Sang – Và bà Trần Thị Ne.
  XIN KẾT BẠN VỚI
Chị Maria NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH.
Sinh ngày 03/02/1994. Tại Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Sàigòn.
Con ông: Gioan Baotixita Nguyễn Khánh – Và bà: Maria Nguyễn Thị Hoa.


03
– Rao lần 1: Ngày 06/09/2020.
– Rao lần 2: Ngày 13/09/2020.
– Rao lần 3: Ngày 20/09/2020.
Bên nam: Anh Luca TRẦN THANH PHÚ ( tân tòng ).
Sinh ngày 15/12/1988. Tại Sàigòn.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân Giáo phận Sàigòn.
Con ông: Trần Văn Kiều – Và bà Nguyễn Thị Phương.
  XIN KẾT BẠN VỚI
Chi Maria PHẠM THỊ THANH THÚY.
Sinh ngày 01/01/1689. Tại …
Hiện đang ở Giáo xứ Tân Hà – Giáo phận Đà Lạt.
Con ông: Antôn Phan Văn Việt – Và bà Maria  Nguyễn Thị Lộc.


04
– Rao lần 1: Ngày 13/09/2020.
– Rao lần 2: Ngày 20/09/2020.
– Rao lần 3: Ngày 27/09/2020.

Bên nam: Anh Gioan LÊ NGUYỄN HOÀNG TUẤN.
Sinh ngày 22/01/1992 Tại: Sàigòn
Hiện đang ở Giáo xứ Phú Thọ Hòa – Giáo phận Sàigòn.
Con ông: Heironimo Lê Phước Hùng – Và bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Ánh.
   XIN KẾT BẠN VỚI>
Chi Maria HUỲNH MAI ANH ( tân tòng )
Sinh ngày 27/03/1992. Tại Sàigòn.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Sàigòn.
Con ông: Huỳnh Tích Thắng – Và bà Hoàng Thị Đan.


05
– Rao lần 1: Ngày 13/09/2020.
– Rao lần 2: Ngày 20/09/2020.
– Rao lần 3: Ngày 27/09/2020.

Bên nam: Anh Giuse ĐINH TRẦN THIỆN NHÂN.
Sinh ngày: 17/05/1985 tại: Sàigòn.
Hiện đang ở tại. Giáo xứ Tân Hương – Giáo phận Sàigòn.
Con ông: Dominico Đinh Hồng Hải – Và bà Anna Trần Thị Kim Xuyến.
  XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Anna NGUYỄN THỊ MỸ HUỆ.
Sinh ngày: 28/03/1993 tại: Đồng Nai.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Sàigòn.
Con ông: Nguyễn Văn Tiến – Và bà Anna Quách Thị Tuyết Nhung.

———————————————————————–

06
– Rao lần 1: Ngày 13/09/2020.
– Rao lần 2: Ngày 20/09/2020.
– Rao lần 3: Ngày 27/09/2020.
Bên nam: Anh Phaolo NGUYỄN TẤT THẮNG
Sinh ngày: 22/06/1995. tại Saigon.
Hiên đang ở tại Giáo xứ Xóm Thuốc. Giáo phận Saigon.
Con ông: Giuse Nguyễn Văn Pháo – Và bà Maria Nguyễn Thị Thanh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị Teresa NGUYỄN NGỌC MAI ( tân tòng )
Sinh ngày 24/01/1995. Tại Saigon.
Hiên đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân, Giáo phận Saigon.
Con ông Nguyễn Văn Côn – Và bà Ngô Thị Bạch Vân

———————————————————————–

07
– Rao lần 1: Ngày 13/09/2020.
– Rao lần 2: Ngày 20/09/2020.
– Rao lần 3: Ngày 27/09/2020.

Bên nam: Anh TRƯƠNG TÈNH.
Sinh ngày 01/01/1998, tại: Sóc Trăng.
Con ông Trương Nía – Và bà Châu Thi Sươi.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Anna VÕ THỊ TUYẾT NHI.
Sinh ngày: 10/02/2001 tại An Giang.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân, Giáo phận Sàigòn.
Con ông: Phero Võ Văn Thủy – Và bà Anna Trần Thị Thanh kiều.

———————————————————————–

08
– Rao lần 1: Ngày 27/09/2020.
– Rao lần 2: Ngày 04/10/2020.
– Rao lần 3: Ngày 11/10/2020.

Bên nam: Anh Phero NGUYỄN HOÀNG LONG HẢI.
Sinh ngày: 22/10/1981, tại Đông Nai.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Xuân Đường – Giáo phận Xuân Lộc.
Con ông: Giuse Nguyễn Long – và bà Maria Hoàng Thị Quý Ly.
  XIN KẾT BẠN VỚI
Chi: Maria NGUYỄN THỊ KIM SANG.
Sinh ngày: 31/10/1977, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Trước đã ở Giáo xứ Xóm Chiếu – Giáo phận Saigon.
Con ông: Giuse Nguyễn Như Công – và bà Maria Nguyễn Thị Xê


09
– Rao lần 1: Ngày 27/09/2020.
– Rao lần 2: Ngày 04/10/2020.

Bên nam: Anh Vincente: NGUYỄN MAI TRẦN.
Sinh năm: 1992, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Vincente Nguyễn Quí Thanh – và bà Maria Trần Bạch Tuyết.
  XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Maria HUỲNH THỊ THÙY LINH. ( tân tòng )
Sinh năm: 1993, tại Mộc Hóa.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Mộc Hóa – Giáo Phận Mỹ Tho.
Con ông: Huỳnh Thanh Phong – và bà Nguyễn Thị Duyên.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,