RAO HÔN PHỐI THÁNG 09 -2020

RAO HÔN PHỐI THÁNG 09 – 2020

01
– Rao lần 1: Ngày 06/09/2020.
– Rao lần 2: Ngày 13/09/2020.
– Rao lần 3: Ngày 20/09/2020.
Bên nam: ANH GIUSE PHẠM NGỌC HIẾU.
Sinh ngày: 25/10/1985. Tại TP HCM.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Bình Thuận – Giáo phận Sàigòn.
Trước ở Giáo Xứ Thiên Ân – GP Sàigòn.
Con ông: Giuse Phạm Thọ Minh – Và bà Maria Phạm Thị Lắm.
   XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị ĐỖ THỊ TUYẾN NHUNG.
Sinh ngày: 09/11/1988. Tại Sàigòn.
Hiện Đang ở tại: Giáo xứ Chợ Cầu – Giáo phận Sàigòn.
Con ông: Đỗ Hoàng Nhi – Và bà Nguyễn Thị Nha.

———————————————————————–

02
– Rao lần 1: Ngày 06/09/2020.
– Rao lần 2: Ngày 13/09/2020.
– Rao lần 3: Ngày 20/09/2020.
Bên nam: Anh Phêrô TRẦN PHÚC KHIỂN ( tân tòng )
Sinh ngày 10/03/…tại: Quảng Trị.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Tân Hương – Giáo phận Sàigòn.
Con ông: Trần Sang – Và bà Trần Thị Ne.
  XIN KẾT BẠN VỚI
Chị Maria NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH.
Sinh ngày 03/02/1994. Tại Đồng Nai.
Hiện đang ở Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Sàigòn.
Con ông: Gioan Baotixita Nguyễn Khánh – Và bà: Maria Nguyễn Thị Hoa.


03
– Rao lần 1: Ngày 06/09/2020.
– Rao lần 2: Ngày 13/09/2020.
– Rao lần 3: Ngày 20/09/2020.
Bên nam: Anh Luca TRẦN THANH PHÚ ( tân tòng ).
Sinh ngày 15/12/1988. Tại Sàigòn.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân Giáo phận Sàigòn.
Con ông: Trần Văn Kiều – Và bà Nguyễn Thị Phương.
  XIN KẾT BẠN VỚI
Chi Maria PHẠM THỊ THANH THÚY.
Sinh ngày 01/01/1689. Tại …
Hiện đang ở Giáo xứ Tân Hà – Giáo phận Đà Lạt.
Con ông: Antôn Phan Văn Việt – Và bà Maria  Nguyễn Thị Lộc.


04
– Rao lần 1: Ngày 13/09/2020.
– Rao lần 2: Ngày 20/09/2020.
– Rao lần 3: Ngày 27/09/2020.

Bên nam: Anh Gioan LÊ NGUYỄN HOÀNG TUẤN.
Sinh ngày 22/01/1992 Tại: Sàigòn
Hiện đang ở Giáo xứ Phú Thọ Hòa – Giáo phận Sàigòn.
Con ông: Heironimo Lê Phước Hùng – Và bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Ánh.
   XIN KẾT BẠN VỚI>
Chi Maria HUỲNH MAI ANH ( tân tòng )
Sinh ngày 27/03/1992. Tại Sàigòn.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Sàigòn.
Con ông: Huỳnh Tích Thắng – Và bà Hoàng Thị Đan.


05
– Rao lần 1: Ngày 13/09/2020.
– Rao lần 2: Ngày 20/09/2020.
– Rao lần 3: Ngày 27/09/2020.

Bên nam: Anh Giuse ĐINH TRẦN THIỆN NHÂN.
Sinh ngày: 17/05/1985 tại: Sàigòn.
Hiện đang ở tại. Giáo xứ Tân Hương – Giáo phận Sàigòn.
Con ông: Dominico Đinh Hồng Hải – Và bà Anna Trần Thị Kim Xuyến.
  XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Anna NGUYỄN THỊ MỸ HUỆ.
Sinh ngày: 28/03/1993 tại: Đồng Nai.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Sàigòn.
Con ông: Nguyễn Văn Tiến – Và bà Anna Quách Thị Tuyết Nhung.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,